Stalts Dāvis - Pie frakcijām nepiederošie deputāti
Stalts Dāvis

Pie frakcijām nepiederošie deputāti

Jaunākie deputāta Stalts Dāvis balsojumi


Datums Lēmums Balsojums Pieņemts
01.12.2011 11:19 Grozījums Ceļu satiksmes likumā PAR
01.12.2011 11:12 Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” PAR
01.12.2011 12:09 Par piekrišanu 11. Saeimas deputāta Riharda Eigima saukšanai pie administratīvās atbildības PAR
01.12.2011 09:09 Grozījums Saeimas kārtības rullī PAR
01.12.2011 10:03 Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
01.12.2011 10:15 Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums PAR
01.12.2011 09:26 Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā PRET
01.12.2011 10:06 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
01.12.2011 11:14 Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā PAR
01.12.2011 11:13 Grozījums Satversmes tiesas likumā PAR
01.12.2011 11:07 Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām – valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai PAR
01.12.2011 12:08 Par piekrišanu 11.Saeimas deputāta Valērija Agešina saukšanai pie administratīvās atbildības PAR
01.12.2011 10:08 Būvniecības likums (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
01.12.2011 11:11 Grozījumi Apžēlošanas likumā PAR
01.12.2011 09:08 Par likumprojekta Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” (70/Lp11), 2.lasījums izslēgšanu no Saeimas sēdes darba kārtības PAR
01.12.2011 10:05 Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PRET
01.12.2011 10:10 Grozījumi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PRET
01.12.2011 12:10 Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” PAR
01.12.2011 11:08 Grozījumi Krimināllikumā PAR
01.12.2011 11:15 Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā PAR
01.12.2011 09:20 Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” PRET
01.12.2011 09:03 Par pieprasījuma Par likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” dotā uzdevuma neizpildi (3/P11) iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PRET
01.12.2011 11:32 Par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu par Latvijas Krājbankas uzraudzības nodrošināšanas, darbības apturēšanas un maksātnespējas procesa ietekmi uz Latvijas Republikas finanšu sistēmu PAR
01.12.2011 11:20 Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā PAR
01.12.2011 09:53 Par pārbalsošanu ATTURAS
01.12.2011 10:02 Par Eiropas Sociālās drošības kodeksu (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
01.12.2011 10:09 Nodokļu atbalsta pasākuma likums (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
08.12.2011 16:07 Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā PAR
08.12.2011 14:25 Grozījumi likumā “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” PAR
08.12.2011 14:26 Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā PAR
08.12.2011 14:29 Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” PAR
08.12.2011 14:46 Par deputāta Kārļa Krēsliņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā PAR
08.12.2011 09:07 Par likumprojekta Grozījumi Civilprocesa likumā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (100/Lp11) izslēgšanu no Saeimas sēdes darba kārtības PAR
08.12.2011 14:33 Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” PAR
08.12.2011 14:40 Grozījums Augstskolu likumā PAR
08.12.2011 14:54 Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” PAR
08.12.2011 15:47 Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā PAR
08.12.2011 14:27 Grozījums Finanšu stabilitātes nodevas likumā PAR
08.12.2011 14:31 Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību PAR
08.12.2011 14:45 Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas Krājbankas uzraudzības nodrošināšanas, darbības apturēšanas un maksātnespējas procesa ietekmi uz Latvijas Republikas finanšu sistēmu locekļu ievēlēšanu PAR
08.12.2011 14:40 Grozījums Profesionālās izglītības likumā PAR
08.12.2011 14:41 Par valsts budžetu 2012.gadam PAR
08.12.2011 14:28 Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” PAR
08.12.2011 15:55 Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā PAR
08.12.2011 14:48 Par deputāta Eināra Cilinska ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā PAR
08.12.2011 14:33 Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” PAR
08.12.2011 14:39 Grozījums Izglītības likumā PAR
08.12.2011 14:34 Grozījums likumā “Par pašvaldībām” PAR
08.12.2011 16:08 Grozījumi Jūras kodeksā PAR
08.12.2011 09:08 Par likumprojekta „Grozījumi Autopārvadājumu likumā” (Nr.130/Lp11) izslēgšanu no 2012.gada valsts budžeta likumprojektu paketes PAR
08.12.2011 14:28 Grozījums Pacientu tiesību likumā PAR
08.12.2011 14:29 Grozījums Patentu likumā PAR
08.12.2011 09:12 Par izmaiņām darba kārtībā PAR
08.12.2011 14:32 Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā PAR
08.12.2011 14:30 Par Zemnieku un zvejnieku saimniecību likuma atcelšanu PAR
08.12.2011 15:41 Grozījumi Civillikumā PAR
08.12.2011 15:40 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā PAR
08.12.2011 14:39 Grozījums likumā “Par autoceļiem” PAR
08.12.2011 14:27 Grozījumi likumā “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” PAR
08.12.2011 15:46 Grozījumi Civilprocesa likumā PAR
08.12.2011 14:31 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā PAR
08.12.2011 14:34 Grozījums Teritorijas attīstības plānošanas likumā PAR
08.12.2011 14:30 Grozījums Ceļu satiksmes likumā PAR
08.12.2011 14:36 Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” PAR
08.12.2011 14:38 Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā PAR
08.12.2011 14:38 Grozījumi Vispārējās izglītības likumā PAR
08.12.2011 15:46 Grozījumi Bāriņtiesu likumā PAR
08.12.2011 15:31 Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” PAR
08.12.2011 14:37 Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” PAR
08.12.2011 14:37 Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” PAR
08.12.2011 14:47 Par deputāta Jāņa Dombravas ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā PAR
08.12.2011 16:10 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta „Psihologu profesionālās darbības likums” (Nr.28/Lp11) otrajam lasījumam līdz 2011.gada 30.decembrim PAR
08.12.2011 14:35 Grozījums Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā PAR
08.12.2011 09:05 Par lēmuma projekta Par 11. Saeimas deputāta Jāņa Urbanoviča ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā (108/Lm11) iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PRET
08.12.2011 15:58 Personu apliecinošu dokumentu likums PAR
08.12.2011 14:35 Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” PAR
08.12.2011 09:09 Par likumprojekta „Grozījumi Autopārvadājumu likumā” (Nr.130/Lp11) atbildīgās komisijas maiņu PAR
08.12.2011 14:32 Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā PAR
15.12.2011 16:20 Par deputāta Romualda Ražuka ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā PAR
15.12.2011 11:17 Grozījums likumā “Par pašvaldībām” PAR
15.12.2011 16:32 Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā PAR
15.12.2011 15:36 Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā NEBALSOJA
15.12.2011 16:24 Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā PAR
15.12.2011 11:02 Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” PAR
15.12.2011 09:47 Grozījumi likumā “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” PAR
15.12.2011 11:03 Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” PAR
15.12.2011 10:26 Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā PAR
15.12.2011 16:21 Par deputātes Ingunas Rībenas ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā PAR
15.12.2011 09:57 Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” PAR
15.12.2011 16:21 Grozījumi Jūras kodeksā PAR
15.12.2011 10:00 Grozījums Pacientu tiesību likumā PAR
15.12.2011 09:55 Grozījumi likumā “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” PAR
15.12.2011 16:44 Par ekonomisku, efektīvu un lietderīgu rīcību ar valsts budžeta līdzekļiem PAR
15.12.2011 15:53 Par 11. Saeimas deputāta Jāņa Urbanoviča ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā PRET
15.12.2011 10:16 Grozījums Ceļu satiksmes likumā PAR
15.12.2011 11:42 Grozījumi Vispārējās izglītības likumā PAR
15.12.2011 09:22 Grozījumi Valsts valodas likumā PRET
15.12.2011 10:02 Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” PAR
15.12.2011 17:06 Par piekrišanu 11. Saeimas deputāta Mihaila Zemļinska saukšanai pie administratīvās atbildības PAR
15.12.2011 11:19 Grozījums Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā PAR
15.12.2011 10:24 Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību PAR
15.12.2011 09:07 Grozījumi Invaliditātes likumā PAR
15.12.2011 12:15 Par valsts budžetu 2012.gadam PAR
15.12.2011 11:45 Grozījums likumā “Par autoceļiem” PAR
15.12.2011 17:05 Par piekrišanu 11. Saeimas deputāta Jāņa Klauža saukšanai pie administratīvās atbildības PAR
15.12.2011 11:20 Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” PAR
15.12.2011 12:12 Grozījums Profesionālās izglītības likumā PAR
15.12.2011 09:10 Grozījums Latvijas Republikas Satversmē PAR
15.12.2011 11:38 Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” PAR
15.12.2011 16:26 Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā PAR
15.12.2011 16:27 Grozījumi Ceļu satiksmes likumā PAR
15.12.2011 16:37 Par Latvijas Republikas 2010.gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu PAR
15.12.2011 09:57 Grozījums Finanšu stabilitātes nodevas likumā PAR
15.12.2011 16:23 Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā PAR
15.12.2011 17:02 Par Saeimas piekrišanu likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei PAR
15.12.2011 11:43 Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā PAR
15.12.2011 10:17 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā PAR
15.12.2011 10:16 Par Zemnieku un zvejnieku saimniecību likuma atcelšanu PAR
15.12.2011 11:22 Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” PAR
15.12.2011 11:21 Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” PAR
15.12.2011 16:34 Grozījumi Tūrisma likumā PAR
15.12.2011 11:18 Grozījums Teritorijas attīstības plānošanas likumā PAR
15.12.2011 11:52 Grozījums Izglītības likumā PAR
15.12.2011 12:12 Grozījums Augstskolu likumā PAR
15.12.2011 09:02 Par likumprojekta Grozījumi Civilprocesa likumā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr.100/Lp11) izslēgšanu no Saeimas sēdes darba kārtības iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PRET
15.12.2011 09:50 Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā NEBALSOJA
15.12.2011 11:17 Par likumprojekta „Grozījumi Invaliditātes likumā” (Nr.127/Lp11) izslēgšanu no 2012.gada valsts budžeta likumprojektu paketes PAR
15.12.2011 16:25 Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā PAR
15.12.2011 09:33 Grozījumi likumā “Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību” PRET
15.12.2011 16:31 Grozījumi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā PAR
15.12.2011 17:04 Par Saeimas piekrišanu likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam” noteiktās apropriācijas palielināšanai PAR
15.12.2011 09:15 Fiskālās disciplīnas likums PAR
15.12.2011 11:00 Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā PAR
15.12.2011 15:35 Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā NEBALSOJA
15.12.2011 10:01 Grozījums Patentu likumā PAR
15.12.2011 16:33 Grozījumi Ceļu satiksmes likumā PAR
15.12.2011 16:48 Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā PAR
20.10.2011 09:00 Par Saeimas pastāvīgo komisiju izveidošanas noteikumiem PAR
25.10.2011 10:01 Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam PAR
20.10.2011 11:04 Par Ilonas Jurševskas 11.Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku PAR
20.10.2011 12:50 Par deputātes Elīnas Siliņas ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā PAR
20.10.2011 12:47 Par deputāta Jāņa Upenieka ievēlēšanu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā PAR
20.10.2011 12:48 Par deputāta Viktora Valaiņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā PAR
20.10.2011 12:50 Par deputāta Klāva Olšteina ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā NEBALSOJA
20.10.2011 12:46 Par deputāta Jāņa Junkura ievēlēšanu Ārlietu komisijā PAR
20.10.2011 12:49 Par deputāta Gunāra Rusiņa ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā PAR
20.10.2011 12:51 Par deputāta Jāņa Junkura ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā PAR
20.10.2011 12:47 Par deputāta Gunāra Rusiņa ievēlēšanu Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā PAR
20.10.2011 12:51 Par deputāta Viktora Valaiņa ievēlēšanu Saimnieciskajā komisijā PAR
20.10.2011 12:51 Par deputāta Jāņa Upenieka ievēlēšanu Pilsonības likuma izpildes komisijā PAR
20.10.2011 12:49 Par deputātes Elīnas Siliņas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā PAR
20.10.2011 12:45 Par Saeimas komisiju sastāvu PAR
20.10.2011 12:48 Par deputāta Klāva Olšteina ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā PAR
07.12.2011 15:29 Grozījums Augstskolu likumā PAR
07.12.2011 15:10 Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” PAR
07.12.2011 15:21 Grozījumi Autopārvadājumu likumā PAR
07.12.2011 15:11 Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” PAR
07.12.2011 15:08 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā PAR
07.12.2011 15:09 Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā PAR
07.12.2011 15:12 Grozījums likumā “Par pašvaldībām” PAR
07.12.2011 15:05 Grozījums Pacientu tiesību likumā PAR
07.12.2011 15:13 Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” PAR
07.12.2011 15:04 Grozījumi likumā “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” PAR
07.12.2011 15:10 Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā PAR
07.12.2011 15:01 Par valsts budžetu 2012.gadam PAR
07.12.2011 15:20 Grozījums likumā “Par autoceļiem” PAR
07.12.2011 15:06 Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” PAR
07.12.2011 15:30 Grozījums Profesionālās izglītības likumā PAR
07.12.2011 15:18 Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” PAR
07.12.2011 15:29 Grozījums Izglītības likumā PAR
24.11.2011 09:54 Par Starptautiskā kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centra statūtiem (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
24.11.2011 10:13 Grozījumi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā PAR
24.11.2011 09:44 Oficiālo publikāciju likums (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
24.11.2011 10:40 Par deputātes Dainas Kazākas ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā PAR
24.11.2011 09:07 Grozījumi Darba likumā PAR
24.11.2011 10:19 Grozījumi Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā PAR
24.11.2011 10:40 Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” PAR
24.11.2011 10:14 Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā PAR
24.11.2011 09:49 Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām – valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
24.11.2011 09:55 Par Pārskatīto Eiropas Sociālo hartu (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
24.11.2011 09:59 Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā PAR
24.11.2011 10:25 Grozījumi Kriminālprocesa likumā PAR
24.11.2011 10:26 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā PAR
24.11.2011 10:31 Par Saeimas piekrišanu likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei PAR
24.11.2011 10:22 Grozījumi Krimināllikumā PAR
24.11.2011 10:21 Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā PAR
24.11.2011 10:10 Grozījumi Operatīvās darbības likumā PAR
24.11.2011 10:27 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā PAR
24.11.2011 10:16 Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā PAR
24.11.2011 09:15 Deputātu Jāņa Ādamsona, Jāņa Urbanoviča, Viktora Jakovļeva, Sergeja Dolgopolova, Marjanas Ivanovas-Jevsejevas, Ivana Klementjeva, Mihaila Zemļinska, Nikolaja Kabanova, Sergeja Potapkina, Raimonda Rubika pieprasījums Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim "Par bezatbildību palīdzības sniegšanā Mālpils novada Upmalās katastrofā cietušajiem" ATTURAS
24.11.2011 10:17 Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā PAR
17.11.2011 09:57 Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” PAR
17.11.2011 09:13 Par deputāta Ilmāra Latkovska ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā PAR
17.11.2011 09:30 Par Nolīgumu starp Latvijas Republikas valdību un Norvēģijas Karalistes valdību par tādu spriedumu krimināllietās atzīšanu un izpildi, ar kuriem tiek piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
17.11.2011 09:56 Grozījumi Apžēlošanas likumā PAR
17.11.2011 09:39 Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību PAR
17.11.2011 09:53 Grozījums Satversmes tiesas likumā PAR
17.11.2011 09:21 Par Konvenciju par Eiropas Sakaru biroja izveidi (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
17.11.2011 09:51 Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” PAR
17.11.2011 09:40 Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā PAR
17.11.2011 09:13 Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
17.11.2011 09:32 Grozījumi Tūrisma likumā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
17.11.2011 09:28 Grozījums likumā “Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
17.11.2011 09:20 Grozījums likumā “Par Eiropas padomes konvenciju par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
17.11.2011 09:25 Par likuma “Par 1995.gada 26.jūlija Konvenciju par Eiropas Policijas biroja izveidi, kuras pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants (Eiropola konvencija), 1996.gada 23.jūlija Protokolu par Konvencijas par Eiropas Policijas biroja izveidi interpretāciju, ko veic Eiropas Kopienu Tiesa ar iepriekšējo nolēmumu palīdzību, kura pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants, un 1997.gada 19.jūnija Protokolu par Eiropola, tā institūciju dalībnieku, Eiropola direktora vietnieku un darbinieku privilēģijām un PAR
17.11.2011 09:12 Par deputātes Ineses Laizānes ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā PAR
17.11.2011 09:41 Grozījumi Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumā NEBALSOJA
17.11.2011 09:46 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā PAR
17.11.2011 09:16 Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
17.11.2011 09:11 Par 11.Saeimas deputāta Aleksandra Jakimova ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā PAR
17.11.2011 09:45 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā PAR
17.11.2011 09:43 Grozījums Paziņošanas likumā PAR
17.11.2011 09:47 Grozījumi Profesionālās izglītības likumā PAR
17.11.2011 09:50 Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā PAR
17.11.2011 09:23 Par Instrumentu Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konstitūcijas grozīšanai un Instrumentu Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konvencijas grozīšanai (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
17.11.2011 09:49 Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā PAR
17.11.2011 09:55 Grozījumi Krimināllikumā PAR
10.11.2011 09:24 Par Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu PAR
10.11.2011 10:26 Grozījumi Pilsonības likumā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
10.11.2011 10:58 Par Saeimas piekrišanu likumā ''Par valsts budžetu 2011.gadam'' noteiktās apropriācijas pārdalei PAR
10.11.2011 10:56 Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību PAR
10.11.2011 10:02 Grozījumi Izglītības likumā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
10.11.2011 10:12 Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
10.11.2011 09:23 Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu PAR
10.11.2011 10:06 Grozījumi likumā “Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
10.11.2011 10:04 Grozījumi likumā “Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
10.11.2011 09:13 Par Vidusjūras Savienības Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu PAR
10.11.2011 10:40 Grozījumi Civillikumā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
10.11.2011 11:01 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta „Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums” (Nr.46/Lp11) otrajam lasījumam līdz 2011.gada 15.novembrim PAR
10.11.2011 10:13 Grozījumi Kriminālprocesa likumā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
10.11.2011 09:02 Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā PAR
10.11.2011 09:22 Par Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālās grupas un grupas vadītāja apstiprināšanu PAR
10.11.2011 10:15 Grozījumi Administratīvā procesa likumā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
10.11.2011 10:56 Grozījums likumā “Par grāmatvedību” PAR
10.11.2011 10:54 Grozījums likumā “Par grāmatvedību” PAR
10.11.2011 10:08 Grozījumi Politisko partiju likumā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
10.11.2011 10:10 Grozījumi Aizsargjoslu likumā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
10.11.2011 09:12 Par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu PAR
10.11.2011 10:42 Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
10.11.2011 10:00 Grozījumi Zinātniskās darbības likumā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
10.11.2011 10:45 Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā PAR
10.11.2011 09:13 Par NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu PRET
03.11.2011 11:34 Grozījumi Iesniegumu likumā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
03.11.2011 09:16 Par Dainas Kazākas 11. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zatlera Reformu partijas kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus PAR
03.11.2011 13:36 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
03.11.2011 11:08 Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
03.11.2011 13:51 Par deputāta Raivja Blumfelda ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā PAR
03.11.2011 13:55 Par deputātes Lolitas Čigānes ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā PAR
03.11.2011 09:12 Par Arvila Ašeradena 11. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Politisko partiju apvienības “Vienotība” kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus PAR
03.11.2011 11:20 Psihologu profesionālās darbības likums (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
03.11.2011 11:12 Personu apliecinošu dokumentu likums (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
03.11.2011 09:07 Par Ingmāra Čaklā 11. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Politisko partiju apvienības “Vienotība” kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus PAR
03.11.2011 13:50 Par deputāta Kārļa Krēsliņa ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā PAR
03.11.2011 11:23 Grozījumi Ārstniecības likumā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
03.11.2011 13:39 Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
03.11.2011 11:36 Grozījumi Saeimas kārtības rullī (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
03.11.2011 09:09 Par Lolitas Čigānes 11. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Politisko partiju apvienības “Vienotība” kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus PAR
03.11.2011 13:35 Grozījums Satversmes tiesas likumā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
03.11.2011 13:58 Par deputātes Dainas Kazākas ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā PAR
03.11.2011 12:26 Grozījumi Krimināllikumā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PRET
03.11.2011 13:53 Par deputāta Ingmāra Čaklā ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā PAR
03.11.2011 11:27 Grozījumi Publisko iepirkumu likumā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
03.11.2011 13:54 Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā PAR
03.11.2011 11:19 Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
03.11.2011 11:15 Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
03.11.2011 13:52 Par deputātes Rasmas Kārkliņas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā PAR
03.11.2011 13:51 Par deputāta Raivja Blumfelda ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā PAR
03.11.2011 09:14 Par Raivja Blumfelda 11. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” kandidātu saraksta Kurzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus PAR
03.11.2011 13:57 Par deputāta Jāņa Reira ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā PAR
03.11.2011 13:55 Par deputātes Rasmas Kārkliņas ievēlēšanu Saimnieciskajā komisijā PAR
03.11.2011 11:25 Grozījums Ceļu satiksmes likumā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
03.11.2011 11:16 Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
03.11.2011 13:52 Par deputātes Lolitas Čigānes ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā PAR
03.11.2011 13:54 Par deputāta Arvila Ašeradena ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā NEBALSOJA
03.11.2011 12:28 Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PRET
03.11.2011 13:50 Par deputāta Eināra Cilinska ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā PAR
03.11.2011 13:57 Par deputāta Ojāra Ērika Kalniņa ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā PAR
03.11.2011 11:13 Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR
03.11.2011 11:17 Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) PAR


Lai saņemtu pilnu informāciju par deputātu, aicinam Jūs sazināties ar mums caur info@saeima.info.Diskusijas