Reirs Jānis - Politisko partiju apvienības
Reirs Jānis

Politisko partiju apvienības "Vienotība" frakcija

Jaunākie deputāta Reirs Jānis balsojumi


Datums Lēmums Balsojums Pieņemts
20.06.2024 16:36 Grozījumi Valsts kontroles likumā NEBALSOJA
20.06.2024 16:41 Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā NEBALSOJA
20.06.2024 10:27 Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā PAR
20.06.2024 11:16 Grozījums Kredītiestāžu likumā PAR
20.06.2024 12:27 Grozījums Imigrācijas likumā NEBALSOJA
20.06.2024 10:30 Grozījumi Vietējo pašvaldību referendumu likumā PAR
20.06.2024 11:15 Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā PAR
20.06.2024 14:34 Grozījumi Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā PAR
20.06.2024 12:17 Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā PAR
20.06.2024 09:30 Par uzticības izteikšanu kultūras ministrei Agnesei Lācei PAR
20.06.2024 16:47 Par 10 794 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Finansējumu Eirovīzijai novirzīt Latvijas sportam” turpmāko virzību NEBALSOJA
20.06.2024 14:55 Grozījumi Sodu reģistra likumā NEBALSOJA
20.06.2024 10:28 Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā PAR
20.06.2024 11:14 Grozījums Izglītības likumā PAR
20.06.2024 16:24 Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā NEBALSOJA
20.06.2024 14:53 Grozījumi Administratīvās atbildības likumā NEBALSOJA
20.06.2024 16:20 Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā NEBALSOJA
20.06.2024 11:13 Grozījums Izglītības likumā PAR
20.06.2024 16:47 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījums Teritorijas attīstības plānošanas likumā” (Nr. 607/Lp14) otrajam lasījumam līdz 2024. gada 23. augustam NEBALSOJA
20.06.2024 16:30 Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā NEBALSOJA
20.06.2024 11:03 Par likumprojekta Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (636/Lp14), 1.lasījums iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā NEBALSOJA
20.06.2024 16:15 Grozījumi Grāmatvedības likumā NEBALSOJA
20.06.2024 16:37 Grozījumi Enerģētikas likumā NEBALSOJA
20.06.2024 16:32 Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā NEBALSOJA
20.06.2024 11:13 Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā PAR
20.06.2024 14:57 Grozījumi Kredītiestāžu likumā PAR
20.06.2024 16:44 Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā NEBALSOJA
20.06.2024 10:26 Par Saeimas deputātes Ināras Mūrnieces ievēlēšanu Ārlietu komisijā PAR
20.06.2024 12:19 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes atlaišanas likums PAR
20.06.2024 16:18 Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā NEBALSOJA
20.06.2024 11:25 Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” PAR
20.06.2024 16:34 Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā NEBALSOJA
20.06.2024 16:22 Grozījumi Kredītiestāžu likumā NEBALSOJA
20.06.2024 10:29 Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā PAR
20.06.2024 15:37 Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā PAR
20.06.2024 16:10 Ilgtspējas informācijas atklāšanas likums NEBALSOJA
20.06.2024 10:29 Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā PAR
20.06.2024 11:21 Grozījumi Brīvprātīgā darba likumā PAR
20.06.2024 12:25 Grozījumi Farmācijas likumā PAR
20.06.2024 14:23 Grozījumi Darba likumā NEBALSOJA
20.06.2024 11:04 Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā PRET
20.06.2024 09:17 Par lēmuma projekta Par mangāna rūdas tranzīta un Krievijas armijas atbalstīšanas pārtraukšanu (533/Lm14) iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā NEBALSOJA
20.06.2024 11:17 Grozījums Maksātnespējas likumā PAR
20.06.2024 15:40 Grozījumi Ceļu satiksmes likumā NEBALSOJA
20.06.2024 16:17 Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā NEBALSOJA
20.06.2024 16:44 Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei NEBALSOJA
20.06.2024 11:12 Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā PAR
20.06.2024 11:18 Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā NEBALSOJA
20.06.2024 16:26 Grozījumi Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā NEBALSOJA
20.06.2024 11:23 Grozījumi Civilprocesa likumā PAR
20.06.2024 14:11 Nacionālās kiberdrošības likums NEBALSOJA
20.06.2024 16:46 Par steidzamības atcelšanu likumprojektam “Grozījums Teritorijas attīstības plānošanas likumā” (Nr. 607/Lp14) NEBALSOJA
20.06.2024 09:17 Par lēmuma projekta Par mangāna rūdas tranzīta un Krievijas armijas atbalstīšanas pārtraukšanu (533/Lm14) iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā NEBALSOJA
20.06.2024 11:18 Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā NEBALSOJA
20.06.2024 11:17 Grozījums Maksātnespējas likumā PAR
20.06.2024 12:27 Grozījums Imigrācijas likumā NEBALSOJA
20.06.2024 10:29 Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā PAR
20.06.2024 11:15 Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā PAR
20.06.2024 11:16 Grozījums Kredītiestāžu likumā PAR
20.06.2024 10:26 Par Saeimas deputātes Ināras Mūrnieces ievēlēšanu Ārlietu komisijā PAR
20.06.2024 10:28 Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā PAR
20.06.2024 11:12 Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā PAR
20.06.2024 11:25 Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” PAR
20.06.2024 09:30 Par uzticības izteikšanu kultūras ministrei Agnesei Lācei PAR
20.06.2024 11:03 Par likumprojekta Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (636/Lp14), 1.lasījums iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā NEBALSOJA
20.06.2024 11:14 Grozījums Izglītības likumā PAR
20.06.2024 10:30 Grozījumi Vietējo pašvaldību referendumu likumā PAR
20.06.2024 12:19 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes atlaišanas likums PAR
20.06.2024 11:04 Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā PRET
20.06.2024 12:25 Grozījumi Farmācijas likumā PAR
20.06.2024 12:17 Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā PAR
20.06.2024 10:29 Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā PAR
20.06.2024 10:27 Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā PAR
20.06.2024 11:13 Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā PAR
20.06.2024 11:23 Grozījumi Civilprocesa likumā PAR
20.06.2024 11:13 Grozījums Izglītības likumā PAR
20.06.2024 11:21 Grozījumi Brīvprātīgā darba likumā PAR
20.06.2024 13:31 Par NATO samitu Vašingtonā PAR
06.06.2024 11:17 Grozījumi Civilprocesa likumā PAR
06.06.2024 09:54 Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā PAR
06.06.2024 09:35 Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā PAR
06.06.2024 09:38 Grozījumi Krimināllikumā NEBALSOJA
06.06.2024 10:10 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes atlaišanas likums PAR
06.06.2024 09:36 Par Nolīgumu saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvenciju par jūras bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu teritorijās, kas ir ārpus valstu jurisdikcijas PAR
06.06.2024 12:11 Par Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai nodotā nekustamā īpašuma atdošanu valstij NEBALSOJA
06.06.2024 11:09 Grozījumi Farmācijas likumā PAR
06.06.2024 09:47 Lielu uzņēmumu grupu globāla minimālā nodokļa līmeņa nodrošināšanas likums NEBALSOJA
06.06.2024 11:08 Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā PAR
06.06.2024 12:14 Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai” PAR
06.06.2024 09:19 Grozījumi likumā “Par Latvijas valsts ģerboni” NEBALSOJA
06.06.2024 09:01 Par likumprojekta Grozījumi Augstskolu likumā (619/Lp14), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā ATTURAS
06.06.2024 09:49 Lestenes luterāņu baznīcas un Otrā pasaules kara piemiņas vietas ar Lestenes memoriālu likums PAR
06.06.2024 12:18 Grozījums Teritorijas attīstības plānošanas likumā PAR
06.06.2024 12:27 Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei PAR
06.06.2024 11:07 Grozījumi Šķīrējtiesu likumā NEBALSOJA
06.06.2024 11:14 Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā NEBALSOJA
06.06.2024 11:25 Grozījums Imigrācijas likumā PAR
06.06.2024 11:22 Grozījums Kredītiestāžu likumā NEBALSOJA
06.06.2024 11:02 Grozījumi Civilprocesa likumā NEBALSOJA
06.06.2024 09:02 Par lēmuma projekta Par Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas pilsoņiem, kuri strādā Latvijas skolās (511/Lm14) iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
30.05.2024 12:41 Grozījums Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā PAR
30.05.2024 12:09 Grozījumi Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā NEBALSOJA
30.05.2024 12:50 Par 10 221 Latvijas pilsoņa kolektīvā iesnieguma “Par drošu attālumu no atkritumu dedzināšanas rūpnīcām” turpmāko virzību PAR
30.05.2024 11:19 Grozījums Publisko iepirkumu likumā PAR
30.05.2024 09:12 Grozījums Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā PAR
30.05.2024 12:44 Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā NEBALSOJA
30.05.2024 11:31 Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā PAR
30.05.2024 11:18 Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā PAR
30.05.2024 11:32 Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” PAR
30.05.2024 12:43 Grozījums likumā “Par rīcību ar nekustamo īpašumu, kas nepieciešama valsts drošības apdraudējuma novēršanai” NEBALSOJA
30.05.2024 11:40 Grozījumi Augstskolu likumā PAR
30.05.2024 11:37 Grozījums Izglītības likumā PAR
30.05.2024 12:13 Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā PAR
30.05.2024 11:38 Grozījums Izglītības likumā PAR
30.05.2024 12:45 Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā NEBALSOJA
30.05.2024 12:37 Grozījums Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā PAR
30.05.2024 12:19 Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā PAR
30.05.2024 11:30 Grozījums likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu” PAR
30.05.2024 12:04 Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā PAR
30.05.2024 12:41 Grozījums likumā “Par rīcību ar nekustamo īpašumu, kas nepieciešama valsts drošības apdraudējuma novēršanai” NEBALSOJA
30.05.2024 11:33 Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā PAR
30.05.2024 11:22 Grozījumi Komerclikumā PAR
30.05.2024 09:03 Grozījumi Pilsonības likumā PRET
30.05.2024 11:23 Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā PAR
30.05.2024 12:34 Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā PAR
30.05.2024 12:18 Grozījumi Augu aizsardzības likumā PAR
30.05.2024 12:22 Nacionālās kiberdrošības likums PAR
30.05.2024 12:28 Grozījumi Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumā PAR
30.05.2024 11:26 Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā PAR
30.05.2024 12:07 Grozījumi Brīvprātīgā darba likumā NEBALSOJA
23.05.2024 13:57 Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātei Aivai Vīksnai 2024. gada 30. maijā PAR
23.05.2024 13:57 Par Matīsa Vingra iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi PAR
23.05.2024 13:53 Par punkta Deputāti Edmunds Jurēvics, Andris Šuvajevs, Harijs Rokpelnis, Ģirts Valdis Kristovskis un Agnese Krasta lūdz grozīt sēdes darba kārtību un likumprojektu "Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu ... iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
23.05.2024 13:52 Par punkta Deputāti Edmunds Jurēvics, Andris Šuvajevs, Harijs Rokpelnis, Ģirts Valdis Kristovskis un Agnese Krasta lūdz grozīt sēdes darba kārtību un likumprojektu "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes ... iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā NEBALSOJA
23.05.2024 13:54 Grozījumi Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumā NEBALSOJA
16.05.2024 10:17 Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā PAR
16.05.2024 10:09 Grozījums Maksātnespējas likumā PAR
16.05.2024 10:10 Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai” NEBALSOJA
16.05.2024 10:23 Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā PAR
16.05.2024 09:12 Par likumprojekta Grozījums Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā (604/Lp14), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā ATTURAS
16.05.2024 09:01 Par likumprojekta Grozījumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā (601/Lp14), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
16.05.2024 10:20 Lielu uzņēmumu grupu globāla minimālā nodokļa līmeņa nodrošināšanas likums PAR
16.05.2024 09:50 Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Raivim Dzintaram no 2024. gada 11. jūnija līdz 13. jūnijam PAR
16.05.2024 09:38 Grozījumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā PAR
16.05.2024 09:54 Deputātu Artūra Butāna, Ināras Mūrnieces, Naura Puntuļa, Ilzes Indriksones, Uģa Mitrevica, Jāņa Vitenberga, Jāņa Grasberga, Raivja Dzintara, Edmunda Teirumnieka, Edvīna Šnores pieprasījums satiksmes ministram Kasparam Briškenam "Par atlaižu atcelšanu reģionālajos komercreisos" PAR
16.05.2024 10:12 Grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” NEBALSOJA
16.05.2024 10:19 Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā PAR
16.05.2024 09:25 Grozījumi Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā NEBALSOJA
09.05.2024 10:18 Grozījums likumā “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” PAR
09.05.2024 09:24 Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā PAR
09.05.2024 09:02 Par likumprojekta Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā (592/Lp14), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
09.05.2024 09:02 Par likumprojekta Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes atlaišanas likums (593/Lp14), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
09.05.2024 10:21 Grozījums Krimināllikumā PAR
09.05.2024 11:49 Grozījums Izglītības likumā NEBALSOJA
09.05.2024 10:16 Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” PAR
09.05.2024 11:56 Grozījumi likumā “Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā” PAR
09.05.2024 09:26 Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā PAR
09.05.2024 09:27 Grozījumi Izglītības likumā PAR
09.05.2024 11:52 Grozījumi Kredītiestāžu likumā NEBALSOJA
09.05.2024 09:08 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes atlaišanas likums PAR
09.05.2024 11:02 Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā PAR
09.05.2024 09:08 Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā PAR
09.05.2024 10:19 Grozījumi Patentu likumā PAR
09.05.2024 11:40 Grozījums Izglītības likumā PAR
02.05.2024 09:12 Par Kurzemes apgabaltiesas tiesneses Ināras Rozītes atbrīvošanu no tiesneša amata PAR
02.05.2024 09:54 Grozījums Kredītiestāžu likumā PAR
02.05.2024 09:06 Grozījums Komerclikumā PAR
02.05.2024 09:16 Par Vidzemes apgabaltiesas tiesneses Elgas Sudāres atbrīvošanu no tiesneša amata PAR
02.05.2024 13:12 Grozījumi Krimināllikumā PAR
02.05.2024 13:18 Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Eiropas Savienības jūras drošības operācijā kuģošanas brīvības aizsardzībai saistībā ar krīzi Sarkanajā jūrā (EUNAVFOR ASPIDES) PAR
02.05.2024 09:55 Grozījums Kontu reģistra likumā PAR
02.05.2024 09:10 Par Zanes Actiņas iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi PAR
02.05.2024 09:13 Par Zemgales rajona tiesas tiesneses Ingas Zālītes atbrīvošanu no tiesneša amata NEBALSOJA
02.05.2024 09:56 Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” PAR
02.05.2024 11:49 Grozījums Imigrācijas likumā PAR
02.05.2024 12:52 Par Saeimas piekrišanu AS “Air Baltic Corporation” jaunemitējamo fiksēta ienākuma vērtspapīru (obligāciju) iegādei PAR
02.05.2024 09:15 Par Zemgales apgabaltiesas tiesneses Daces Skrauples atbrīvošanu no tiesneša amata PAR
02.05.2024 09:52 Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā PAR
02.05.2024 09:50 Grozījumi likumā “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” PAR
25.04.2024 09:40 Grozījums likumā “Par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai” NEBALSOJA
25.04.2024 11:07 Grozījumi Krimināllikumā PAR
25.04.2024 11:04 Grozījums likumā “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” PAR
25.04.2024 10:17 Par deputāta Gata Liepiņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā PAR
25.04.2024 13:38 Grozījumi Enerģētikas likumā PAR
25.04.2024 09:18 Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā NEBALSOJA
25.04.2024 11:02 Grozījumi Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā PAR
25.04.2024 09:25 Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā NEBALSOJA
25.04.2024 11:14 Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību PAR
25.04.2024 12:26 Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā PAR
25.04.2024 10:16 Par deputāta Gata Liepiņa atsaukšanu no Ilgtspējīgas attīstības komisijas PAR
25.04.2024 12:21 Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā PAR
25.04.2024 09:03 Par likumprojekta Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā (572/Lp14), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
25.04.2024 12:24 Grozījums likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu” PAR
25.04.2024 09:13 Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā PAR
25.04.2024 10:22 Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā PAR
25.04.2024 12:13 Grozījumi Izglītības likumā PAR
25.04.2024 10:17 Par deputāta Gata Liepiņa ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā PAR
25.04.2024 12:12 Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību PAR
25.04.2024 09:41 Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā NEBALSOJA
25.04.2024 11:12 Grozījumi Kriminālprocesa likumā PAR
25.04.2024 10:19 Par deputāta Artura Krišjāņa Kariņa ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā PAR
25.04.2024 09:42 Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā PAR
25.04.2024 10:18 Par deputāta Artura Krišjāņa Kariņa ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā PAR
25.04.2024 14:11 Par 10 551 Latvijas pilsoņa kolektīvā iesnieguma “Atcelt pensiju aplikšanu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli” turpmāko virzību PAR
25.04.2024 10:19 Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā PAR
25.04.2024 09:39 Par Protokolu, ar ko groza Konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai Papildu protokolu NEBALSOJA
25.04.2024 10:15 Par deputāta Gata Liepiņa atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas NEBALSOJA
19.04.2024 09:01 Par uzticības izteikšanu ārlietu ministrei Baibai Bražei PAR
18.04.2024 10:13 Par 11 963 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Valsts līdzfinansējums zobārstniecībai” turpmāko virzību NEBALSOJA
18.04.2024 10:12 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā” (Nr. 539/Lp14) otrajam lasījumam līdz 2024. gada 4. jūnijam NEBALSOJA
18.04.2024 10:05 Grozījumi Kriminālprocesa likumā PAR
18.04.2024 09:29 Grozījums Krimināllikumā PAR
18.04.2024 09:51 Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” PAR
18.04.2024 09:16 Deputātu Jāņa Grasberga, Uģa Mitrevica, Edmunda Teirumnieka, Artūra Butāna, Riharda Kola, Jāņa Vitenberga, Ilzes Indriksones, Edvīna Šnores, Raivja Dzintara, Jāņa Dombravas pieprasījums kultūras ministrei Agnesei Loginai "Par Kuldīgas Mākslas un Humanitāro zinību vidusskolas pārņemšanu Kultūras ministrijas pakļautībā" PRET
18.04.2024 09:33 Grozījumi Patentu likumā PAR
18.04.2024 10:16 Par neuzticības izteikšanu kultūras ministrei Agnesei Loginai PRET
18.04.2024 09:27 Grozījums Maksātnespējas likumā NEBALSOJA
18.04.2024 10:08 Grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” PAR
18.04.2024 09:14 Par Gata Litvina apstiprināšanu par Valsts kontroles padomes locekli PAR
18.04.2024 09:27 Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” PAR
18.04.2024 09:24 Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” PAR
18.04.2024 09:55 Nacionālās kiberdrošības likums PAR
11.04.2024 09:17 Deputātu Česlava Batņas, Andra Kulberga, Jura Viļuma, Lindas Matisones, Aivas Vīksnas, Māra Kučinska, Ingmāra Līdakas, Edgara Putras, Māra Sprindžuka, Edgara Tavara pieprasījums izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai "Saistībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas un tās pakļautībā esošo tiešo pārvaldes iestāžu iesaisti iepirkumā vai cenu aptaujā (tirgus izpēte) – pētījums “Iespējamais sadarbības modelis skolotāju darba samaksas principu pilnveidošanā”" PRET
11.04.2024 10:50 Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā PAR
11.04.2024 09:34 Deputātu Andra Kulberga, Edgara Tavara, Edgara Putras, Edvarda Smiltēna, Jura Viļuma, Aivas Vīksnas, Česlava Batņas, Lindas Matisones, Māra Sprindžuka, Māra Kučinska pieprasījums Ministru prezidentei Evikai Siliņai "Par projekta “Rail Baltica” realizāciju un par to sniegto satiksmes ministra pretrunīgo informāciju" PRET
11.04.2024 09:02 Par likumprojekta Grozījums Imigrācijas likumā (561/Lp14), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
11.04.2024 10:03 Grozījumi Krimināllikumā PAR
11.04.2024 09:06 Grozījums Imigrācijas likumā PAR
11.04.2024 10:48 Grozījumi likumā “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” PAR
11.04.2024 09:14 Par Veronikas Krūmiņas apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi PAR
21.03.2024 11:14 Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” PAR
21.03.2024 14:18 Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā NEBALSOJA
21.03.2024 15:55 Par 10 286 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Par kvalitatīvu skolas laiku bez personiskajām viedierīcēm sākumskolās un pamatskolās” turpmāko virzību PAR
21.03.2024 11:35 Grozījumi Notariāta likumā PAR
21.03.2024 11:37 Grozījumi Kredītu reģistra likumā PAR
21.03.2024 09:08 Grozījumi Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likumā PRET
21.03.2024 09:19 Par Inas Svilānes ievēlēšanu par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli PAR
21.03.2024 14:29 Grozījums Imigrācijas likumā PAR
21.03.2024 14:49 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa maiņu likumprojekta “Grozījumi Patentu likumā” (Nr.515/Lp14) otrajam lasījumam līdz 2024. gada 28. martam NEBALSOJA
21.03.2024 11:14 Grozījumi Vispārējās izglītības likumā PAR
21.03.2024 14:49 Par neuzticības izteikšanu finanšu ministram Arvilam Ašeradenam PRET
21.03.2024 09:18 Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Naurim Puntulim 2024. gada 27. martā PAR
21.03.2024 11:11 Grozījumi Vispārējās izglītības likumā PAR
21.03.2024 14:26 Par Protokolu, ar ko groza Konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai Papildu protokolu NEBALSOJA
21.03.2024 11:40 Grozījumi likumā “Par valsts noslēpumu” PAR
21.03.2024 14:19 Par nekustamā īpašuma “Liepziedi" Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts galvenā autoceļa A2 "Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene)” posma 39,40.–46,10. km pārbūves projekta īstenošanai PAR
21.03.2024 09:03 Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” PRET
21.03.2024 11:42 Grozījumi Pašvaldību likumā PAR
21.03.2024 11:38 Grozījumi Enerģētikas likumā PAR
21.03.2024 11:29 Par Latvijas Republikas un Moldovas Republikas līgumu sociālās drošības jomā PAR
21.03.2024 14:47 Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā NEBALSOJA
21.03.2024 14:21 Grozījums Krimināllikumā PAR
21.03.2024 11:30 Grozījumi Civillikumā PAR
21.03.2024 16:04 Par 10 173 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Par savlaicīgu medicīnas aprūpi bez rindām” turpmāko virzību PAR
14.03.2024 12:04 Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā PAR


Lai saņemtu pilnu informāciju par deputātu, aicinam Jūs sazināties ar mums caur info@saeima.info.Diskusijas