Pucens Ēriks - Frakcija KPV LV
Pucens Ēriks

Frakcija KPV LV

Jaunākie deputāta Pucens Ēriks balsojumi


Datums Lēmums Balsojums Pieņemts
27.10.2022 10:17 Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai PAR
27.10.2022 10:19 Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai PAR
27.10.2022 10:13 Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai NEBALSOJA
27.10.2022 10:17 Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai NEBALSOJA
27.10.2022 10:19 Par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līguma par savstarpējo ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu PAR
27.10.2022 09:56 Grozījums Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā NEBALSOJA
27.10.2022 09:57 Grozījums Krimināllikumā PAR
27.10.2022 10:10 Grozījums Ceļu satiksmes likumā PAR
27.10.2022 10:11 Grozījumi Darba likumā PAR
20.10.2022 10:13 Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā PAR
20.10.2022 12:12 Par punkta Par 57. darba kārtības punkta likumprojekta Civilās savienības likums (Nr. 1380/Lp13) izslēgšanu no š.g. 20. oktobra Saeimas sēdes darba kārtības PAR
20.10.2022 11:50 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” NEBALSOJA
20.10.2022 10:05 Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” NEBALSOJA
20.10.2022 09:31 Pašvaldību likums NEBALSOJA
20.10.2022 12:13 Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2022. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei NEBALSOJA
20.10.2022 10:13 Grozījumi Publisko aģentūru likumā NEBALSOJA
20.10.2022 11:58 Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā PAR
20.10.2022 12:14 Par 10 356 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Indeksēt vecāku pabalstu” turpmāko virzību NEBALSOJA
20.10.2022 12:12 Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas misijā Irākā (NATO Mission Iraq) PAR
20.10.2022 10:17 Par likumprojekta Komunistiskā totalitārā režīma un rusifikācijas nosaukumu pārdēvēšanas likums (1656/Lp13), 1.lasījums iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā NEBALSOJA
20.10.2022 10:07 Grozījumi Nacionālās drošības likumā PAR
20.10.2022 10:18 Par punkta Par 32. darba kārtības punkta likumprojekta “Grozījumi Izglītības likumā” (Nr. 1360/Lp13) izslēgšanu no š.g. 20. oktobra Saeimas sēdes darba kārtības NEBALSOJA
20.10.2022 12:01 Datu otrreizējās izmantošanas likums PAR
20.10.2022 11:46 Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā NEBALSOJA
20.10.2022 10:11 Grozījums likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” PAR
20.10.2022 11:51 Grozījumi Civillikumā PAR
20.10.2022 11:47 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” NEBALSOJA
20.10.2022 10:14 Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā NEBALSOJA
20.10.2022 10:01 Grozījumi Zemes pārvaldības likumā NEBALSOJA
20.10.2022 11:06 Grozījumi Izglītības likumā PAR
20.10.2022 10:15 Grozījumi Dzelzceļa likumā NEBALSOJA
20.10.2022 12:01 Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā PAR
20.10.2022 10:17 Par likumprojekta Datu otrreizējās izmantošanas likums (1670/Lp13), 1.lasījums iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā NEBALSOJA
20.10.2022 10:01 Rail Baltica projekta likums NEBALSOJA
13.10.2022 11:11 Grozījumi likumā “Par valsts proves uzraudzību” PAR
13.10.2022 10:21 Grozījumi Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā PAR
13.10.2022 10:25 Grozījums Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā PAR
13.10.2022 10:23 Lestenes luterāņu baznīcas un Otrā pasaules kara piemiņas vietas ar Lestenes memoriālu likums PAR
06.10.2022 11:37 Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā PAR
06.10.2022 11:43 Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2022.gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei NEBALSOJA
06.10.2022 11:51 Par likumprojekta Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1664/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
06.10.2022 11:48 Par likumprojekta Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā (1663/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
06.10.2022 11:54 Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā PAR
06.10.2022 11:46 Par likumprojekta Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1631/Lp13), 1.lasījums iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
29.09.2022 17:53 Grozījumi Nacionālās drošības likumā PAR
29.09.2022 09:44 Valsts aizsardzības dienesta likums PAR
29.09.2022 12:56 Grozījumi Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likumā PAR
29.09.2022 12:51 Grozījums likumā “Par valsts pensijām” NEBALSOJA
29.09.2022 09:43 Par Kristiānas Grosfogeles apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi PAR
29.09.2022 12:49 Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā NEBALSOJA
29.09.2022 17:44 Grozījumi Meliorācijas likumā NEBALSOJA
29.09.2022 17:52 Grozījumi Brīvprātīgā darba likumā NEBALSOJA
29.09.2022 09:32 Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā PAR
29.09.2022 19:41 Par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli PRET
29.09.2022 12:44 Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā NEBALSOJA
29.09.2022 12:43 Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā NEBALSOJA
29.09.2022 09:29 Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā PAR
29.09.2022 17:22 Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā PAR
29.09.2022 09:34 Par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli PRET
29.09.2022 15:16 Grozījumi Vispārējās izglītības likumā PAR
29.09.2022 17:57 Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā NEBALSOJA
29.09.2022 12:40 Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā PAR
29.09.2022 13:02 Par likumprojekta Par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli (1655/Lp13), 1.lasījums iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PRET
29.09.2022 17:33 Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” NEBALSOJA
29.09.2022 12:47 Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” NEBALSOJA
29.09.2022 17:31 Grozījums Latvijas Bankas likumā NEBALSOJA
29.09.2022 15:18 Par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli PRET
29.09.2022 17:58 Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā NEBALSOJA
29.09.2022 17:48 Grozījumi likumā “Brīvprātīgā darba likums” NEBALSOJA
29.09.2022 17:55 Grozījumi Nacionālās drošības likumā PAR
29.09.2022 12:54 Grozījums Pacientu tiesību likumā NEBALSOJA
29.09.2022 13:02 Par izmaiņām darba kārtībā NEBALSOJA
29.09.2022 17:46 Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā NEBALSOJA
29.09.2022 12:41 Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā NEBALSOJA
29.09.2022 12:46 Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā NEBALSOJA
29.09.2022 20:14 Grozījumi Darba likumā PAR
29.09.2022 17:32 Grozījumi Kredītu reģistra likumā NEBALSOJA
29.09.2022 12:52 Grozījumi Militārā dienesta likumā NEBALSOJA
29.09.2022 09:42 Par Aijas Briedes apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi NEBALSOJA
29.09.2022 19:30 Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā PAR
29.09.2022 19:39 Par sēdes pārtraukumu PAR
22.09.2022 11:49 Grozījumi Finanšu stabilitātes nodevas likumā PAR
22.09.2022 09:45 Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā PAR
22.09.2022 15:47 Grozījumi Militārā dienesta likumā PAR
22.09.2022 11:39 Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā NEBALSOJA
22.09.2022 11:29 Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā NEBALSOJA
22.09.2022 10:15 Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā PAR
22.09.2022 11:08 Par likumprojekta Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1646/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
22.09.2022 14:36 Par mērķtiecīgu un Latvijas valsts interesēm atbilstošu valdības rīcību energoresursu cenu kāpuma radītās krīzes pārvarēšanai NEBALSOJA
22.09.2022 11:27 Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā NEBALSOJA
22.09.2022 11:24 Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums NEBALSOJA
22.09.2022 11:14 Grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā NEBALSOJA
22.09.2022 11:47 Grozījumi Zemes pārvaldības likumā PAR
22.09.2022 11:19 Grozījums likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” NEBALSOJA
22.09.2022 09:51 Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā PAR
22.09.2022 16:11 Par lēmuma projekta Par līgumsodu nepiemērošanu iedzīvotājiem par kavētiem energoresursu maksājumiem (1000/Lm13) iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
22.09.2022 11:11 Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā PAR
22.09.2022 11:32 Grozījumi likumā “Par aviāciju” PAR
22.09.2022 14:54 Deputātu Viktora Valaiņa, Jāņa Vucāna, Karinas Sprūdes, Jāņa Dūklava, Ievas Krapānes, Ramonas Petravičas, Ralfa Nemiro, Alda Gobzema, Jūlijas Stepaņenko, Edgara Tavara, Māra Kučinska pieprasījums Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam "Par izglītības un zinātnes ministres A.Muižnieces vilcināšanos diskutēt ar LIZDA un novērst pedagogu streiku" PAR
22.09.2022 09:47 Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” PAR
22.09.2022 15:55 Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā PAR
22.09.2022 10:24 Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā PAR
22.09.2022 16:09 Par likumprojekta Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā (1648/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
22.09.2022 14:54 Par Latvijas valsts interesēm atbilstošu valdības rīcību energoresursu cenu kāpuma radītās krīzes pārvarēšanai PAR
22.09.2022 11:17 Grozījums Krimināllikumā NEBALSOJA
22.09.2022 11:26 Grozījumi Publisko iepirkumu likumā NEBALSOJA
22.09.2022 11:21 Grozījumi Civillikumā PAR
22.09.2022 16:04 Par likumprojekta Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1647/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
22.09.2022 10:23 Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā NEBALSOJA
22.09.2022 11:51 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” NEBALSOJA
22.09.2022 15:32 Valsts aizsardzības dienesta likums PAR
22.09.2022 09:40 Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā PAR
22.09.2022 10:03 Grozījumi Imigrācijas likumā NEBALSOJA
22.09.2022 15:46 Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā NEBALSOJA
22.09.2022 11:22 Grozījums Tiesu izpildītāju likumā PAR
22.09.2022 09:40 Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā PAR
22.09.2022 11:53 Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” PAR
22.09.2022 11:36 Grozījumi Publisko aģentūru likumā NEBALSOJA
22.09.2022 11:57 Latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas statusa nodrošināšanas likums PAR
22.09.2022 09:17 Par Krievijas Federācijas organizētajiem referendumiem okupētajās Ukrainas teritorijās PAR
22.09.2022 11:34 Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā NEBALSOJA
22.09.2022 15:38 Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā PAR
22.09.2022 11:44 Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā PAR
22.09.2022 09:28 Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā PAR
22.09.2022 11:35 Grozījums Autopārvadājumu likumā NEBALSOJA
22.09.2022 11:40 Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā NEBALSOJA
22.09.2022 09:50 Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā PAR
22.09.2022 09:34 Grozījums likumā “Par sociālo drošību” NEBALSOJA
22.09.2022 10:14 Grozījums likumā “Par Latvijas Banku” NEBALSOJA
22.09.2022 11:51 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” NEBALSOJA
22.09.2022 11:19 Grozījums likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” NEBALSOJA
22.09.2022 09:45 Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā PAR
22.09.2022 11:08 Par likumprojekta Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1646/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
22.09.2022 11:32 Grozījumi likumā “Par aviāciju” PAR
22.09.2022 09:51 Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā PAR
22.09.2022 11:21 Grozījumi Civillikumā PAR
22.09.2022 11:40 Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā NEBALSOJA
22.09.2022 11:22 Grozījums Tiesu izpildītāju likumā PAR
22.09.2022 09:50 Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā PAR
22.09.2022 11:27 Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā NEBALSOJA
22.09.2022 11:36 Grozījumi Publisko aģentūru likumā NEBALSOJA
22.09.2022 11:26 Grozījumi Publisko iepirkumu likumā NEBALSOJA
22.09.2022 11:47 Grozījumi Zemes pārvaldības likumā PAR
22.09.2022 11:24 Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums NEBALSOJA
22.09.2022 11:39 Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā NEBALSOJA
22.09.2022 11:11 Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā PAR
22.09.2022 11:29 Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā NEBALSOJA
22.09.2022 11:49 Grozījumi Finanšu stabilitātes nodevas likumā PAR
22.09.2022 10:15 Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā PAR
22.09.2022 10:03 Grozījumi Imigrācijas likumā NEBALSOJA
22.09.2022 11:17 Grozījums Krimināllikumā NEBALSOJA
22.09.2022 10:23 Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā NEBALSOJA
22.09.2022 11:53 Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” PAR
22.09.2022 10:24 Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā PAR
22.09.2022 11:35 Grozījums Autopārvadājumu likumā NEBALSOJA
22.09.2022 09:47 Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” PAR
22.09.2022 09:40 Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā PAR
22.09.2022 11:44 Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā PAR
22.09.2022 09:34 Grozījums likumā “Par sociālo drošību” NEBALSOJA
22.09.2022 10:14 Grozījums likumā “Par Latvijas Banku” NEBALSOJA
22.09.2022 09:28 Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā PAR
22.09.2022 11:34 Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā NEBALSOJA
22.09.2022 09:40 Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā PAR
22.09.2022 11:14 Grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā NEBALSOJA
22.09.2022 09:17 Par Krievijas Federācijas organizētajiem referendumiem okupētajās Ukrainas teritorijās PAR
08.09.2022 16:33 Grozījumi Nacionālās drošības likumā PAR
08.09.2022 09:34 Par likumprojekta Grozījums Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā (1596/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
08.09.2022 16:29 Grozījums Kriminālprocesa likumā PAR
08.09.2022 16:04 Par likumprojekta Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (1608/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
08.09.2022 15:59 Par likumprojekta Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” (1605/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
08.09.2022 09:57 Par deputāta Aināra Vilciņa ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā PAR
08.09.2022 09:20 Par lēmuma projekta Par cenu griestu noteikšanu dabasgāzei un elektroenerģijai (993/Lm13) iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
08.09.2022 16:21 Grozījumi Latvijas Pareizticīgās Baznīcas likumā NEBALSOJA
08.09.2022 10:03 Grozījums Latvijas Bankas likumā NEBALSOJA
08.09.2022 09:30 Par neuzticības izteikšanu satiksmes ministram Tālim Linkaitam PAR
08.09.2022 09:54 Grozījumi Ieroču aprites likumā PAR
08.09.2022 16:31 Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā PAR
08.09.2022 09:04 Par deputāta Alda Gobzema izslēgšanu no sešām Saeimas sēdēm PRET
08.09.2022 16:07 Grozījumi Latvijas Pareizticīgās Baznīcas likumā PAR
08.09.2022 10:04 Grozījumi Izglītības likumā PAR
08.09.2022 16:39 Pašvaldību likums NEBALSOJA
08.09.2022 11:50 Deputātu Viktora Valaiņa, Janīnas Jalinskas, Jāņa Dūklava, Jāņa Vucāna, Armanda Krauzes, Ulda Auguļa, Romāna Naudiņa, Gundara Daudzes, Ramonas Petravičas, Karinas Sprūdes pieprasījums Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam "Par valdības vilcināšanos briestošas energokrīzes apstākļos" PAR
08.09.2022 16:21 Grozījumi Vispārējās izglītības likumā PAR
08.09.2022 18:08 Par sēdes pārtraukumu līdz 15.septembra plkst.9.00 PAR
08.09.2022 16:35 Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā PAR
08.09.2022 09:55 Grozījumi Imigrācijas likumā NEBALSOJA
08.09.2022 09:58 Par deputāta Aināra Vilciņa ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā PAR
08.09.2022 09:38 Par likumprojekta Grozījumi Imigrācijas likumā (1600/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā NEBALSOJA
08.09.2022 10:02 Grozījumi likumā “Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu” PAR
08.09.2022 09:30 Par likumprojekta Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (1595/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
08.09.2022 09:41 Grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” PAR
15.09.2022 14:58 Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā PAR
15.09.2022 14:34 Kultūras centru likums NEBALSOJA
15.09.2022 12:12 Par likumprojekta Grozījums likumā “Par sociālo drošību” (1619/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā NEBALSOJA
15.09.2022 14:39 Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” NEBALSOJA
15.09.2022 14:25 Par Lauras Smukules iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi NEBALSOJA
15.09.2022 14:28 Par Gunta Lauska iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi PAR
15.09.2022 13:41 Grozījums Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā PAR
15.09.2022 14:51 Grozījumi Augstskolu likumā NEBALSOJA
15.09.2022 13:44 Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” PAR
15.09.2022 12:10 Par alternatīvā likumprojekta Grozījumi Imigrācijas likumā (1617/Lp13) un likumprojektu Grozījumi Imigrācijas likumā (1592/Lp13, 1600/Lp13), 1.lasījums iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
15.09.2022 12:09 Par likumprojekta Grozījumi Ieroču aprites likumā (1591/Lp13), 1.lasījums iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
15.09.2022 14:24 Par Vidzemes rajona tiesas tiesneša Kārļa Jansona atbrīvošanu no tiesneša amata NEBALSOJA
15.09.2022 12:01 Par likumprojekta Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā (1615/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
15.09.2022 13:52 Grozījums Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā PAR
15.09.2022 13:48 Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā PAR
15.09.2022 14:43 Grozījumi Profesionālās izglītības likumā NEBALSOJA
15.09.2022 14:27 Par Mika Čevera iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi NEBALSOJA
15.09.2022 14:34 Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā NEBALSOJA
15.09.2022 14:48 Grozījumi Izglītības likumā NEBALSOJA
15.09.2022 12:23 Latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas statusa nodrošināšanas likums PAR
15.09.2022 14:26 Par Ilonas Sabīnes Sviķes iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi NEBALSOJA
15.09.2022 14:29 Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā NEBALSOJA
15.09.2022 13:54 Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā PAR
15.09.2022 14:32 Par grozījumiem Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979. gada 13. novembra Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos 1998. gada 24. jūnija Protokolā par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem NEBALSOJA
15.09.2022 14:55 Grozījums Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā NEBALSOJA
15.09.2022 14:31 Par Pasaules Pasta konvenciju un tās Noslēguma protokolu NEBALSOJA
15.09.2022 13:34 Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā PAR
15.09.2022 15:00 Par Rīgas rajona tiesas tiesneses Antras Tiltiņas-Zariņas atbrīvošanu no tiesneša amata NEBALSOJA
15.09.2022 12:18 Par likumprojekta Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā (1620/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā NEBALSOJA
15.09.2022 12:21 Par likumprojekta Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (1621/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā NEBALSOJA
08.09.2022 15:59 Par likumprojekta Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” (1605/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR


Lai saņemtu pilnu informāciju par deputātu, aicinam Jūs sazināties ar mums caur info@saeima.info.Diskusijas