Plešs Artūrs Toms - Frakcija
Plešs Artūrs Toms

Frakcija "Attīstībai/Par!"

Jaunākie deputāta Plešs Artūrs Toms balsojumi


Datums Lēmums Balsojums Pieņemts
17.12.2020 14:24 Grozījumi likumā “Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” NEBALSOJA
17.12.2020 13:39 Par debašu laika saīsināšanu-3 minūtes, runājot pimo reizi, 1 minūte, runājot otro reizi par visiem darba kārtības jautājumiem NEBALSOJA
17.12.2020 14:15 Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā NEBALSOJA
17.12.2020 16:18 Grozījumi Komerclikumā NEBALSOJA
17.12.2020 14:23 Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā NEBALSOJA
17.12.2020 16:35 Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā NEBALSOJA
17.12.2020 13:47 Grozījums Medību likumā NEBALSOJA
17.12.2020 16:31 Grozījumi likumā “Par Konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un Konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām Protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām” NEBALSOJA
17.12.2020 16:40 Grozījumi Ķīmisko vielu likumā NEBALSOJA
17.12.2020 17:48 Grozījumi likumā “Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās” NEBALSOJA
17.12.2020 12:35 Grozījumi likumā “Par autoceļiem” NEBALSOJA
17.12.2020 14:31 Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā NEBALSOJA
17.12.2020 15:47 Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” NEBALSOJA
17.12.2020 14:21 Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā NEBALSOJA
17.12.2020 17:37 Par Latvijas Republikas valdības un Gērnsijas valdības līgumu sociālās drošības jomā NEBALSOJA
17.12.2020 17:34 Grozījums Latvijas Okupācijas muzeja likumā NEBALSOJA
17.12.2020 13:52 Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par Baltijas gaisa telpas novērošanas tīkla un kontroles sistēmas konfigurāciju NEBALSOJA
17.12.2020 14:50 Grozījumi Kriminālprocesa likumā NEBALSOJA
17.12.2020 14:35 Grozījumi Krimināllikumā NEBALSOJA
17.12.2020 14:32 Grozījumi likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” NEBALSOJA
17.12.2020 16:58 Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā NEBALSOJA
17.12.2020 11:03 Par ģenerālleitnanta Leonīda Kalniņa apstiprināšanu Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā NEBALSOJA
17.12.2020 13:51 Par Nolīgumu par divpusēju ieguldījumu līgumu izbeigšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm NEBALSOJA
17.12.2020 13:49 Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas valdības vienošanos par Līguma starp Latvijas Republikas valdību un Zviedrijas Karalistes valdību par ieguldījumu veicināšanu un savstarpējo aizsardzību izbeigšanu NEBALSOJA
17.12.2020 14:30 Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā NEBALSOJA
17.12.2020 17:40 Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā NEBALSOJA
17.12.2020 15:41 Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā NEBALSOJA
17.12.2020 14:22 Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā NEBALSOJA
17.12.2020 14:29 Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā NEBALSOJA
17.12.2020 14:27 Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā NEBALSOJA
17.12.2020 11:09 Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā NEBALSOJA
17.12.2020 14:19 Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” NEBALSOJA
17.12.2020 16:25 Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā NEBALSOJA
17.12.2020 14:34 Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” NEBALSOJA
17.12.2020 14:26 Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā NEBALSOJA
18.12.2020 09:06 Par Aigara Bikšes 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas Attīstībai/Par! kandidātu saraksta Zemgales vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus NEBALSOJA
17.12.2020 17:48 Grozījumi likumā “Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās” NEBALSOJA
17.12.2020 13:39 Par debašu laika saīsināšanu-3 minūtes, runājot pimo reizi, 1 minūte, runājot otro reizi par visiem darba kārtības jautājumiem NEBALSOJA
17.12.2020 16:31 Grozījumi likumā “Par Konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un Konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām Protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām” NEBALSOJA
17.12.2020 14:19 Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” NEBALSOJA
17.12.2020 15:47 Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” NEBALSOJA
17.12.2020 11:09 Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā NEBALSOJA
17.12.2020 14:50 Grozījumi Kriminālprocesa likumā NEBALSOJA
17.12.2020 14:32 Grozījumi likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” NEBALSOJA
17.12.2020 13:51 Par Nolīgumu par divpusēju ieguldījumu līgumu izbeigšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm NEBALSOJA
17.12.2020 14:35 Grozījumi Krimināllikumā NEBALSOJA
17.12.2020 14:24 Grozījumi likumā “Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” NEBALSOJA
17.12.2020 15:41 Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā NEBALSOJA
17.12.2020 14:23 Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā NEBALSOJA
17.12.2020 17:34 Grozījums Latvijas Okupācijas muzeja likumā NEBALSOJA
17.12.2020 11:03 Par ģenerālleitnanta Leonīda Kalniņa apstiprināšanu Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā NEBALSOJA
17.12.2020 14:15 Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā NEBALSOJA
17.12.2020 17:40 Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā NEBALSOJA
17.12.2020 17:37 Par Latvijas Republikas valdības un Gērnsijas valdības līgumu sociālās drošības jomā NEBALSOJA
17.12.2020 16:18 Grozījumi Komerclikumā NEBALSOJA
17.12.2020 16:40 Grozījumi Ķīmisko vielu likumā NEBALSOJA
17.12.2020 13:52 Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par Baltijas gaisa telpas novērošanas tīkla un kontroles sistēmas konfigurāciju NEBALSOJA
17.12.2020 14:27 Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā NEBALSOJA
17.12.2020 14:29 Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā NEBALSOJA
17.12.2020 14:21 Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā NEBALSOJA
17.12.2020 13:47 Grozījums Medību likumā NEBALSOJA
17.12.2020 14:22 Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā NEBALSOJA
17.12.2020 12:35 Grozījumi likumā “Par autoceļiem” NEBALSOJA
17.12.2020 14:26 Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā NEBALSOJA
17.12.2020 16:25 Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā NEBALSOJA
17.12.2020 13:49 Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas valdības vienošanos par Līguma starp Latvijas Republikas valdību un Zviedrijas Karalistes valdību par ieguldījumu veicināšanu un savstarpējo aizsardzību izbeigšanu NEBALSOJA
17.12.2020 14:31 Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā NEBALSOJA
17.12.2020 14:34 Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” NEBALSOJA
17.12.2020 16:58 Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā NEBALSOJA
17.12.2020 16:35 Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā NEBALSOJA
17.12.2020 14:30 Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā NEBALSOJA
17.12.2020 09:02 Par uzticības izteikšanu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam PAR
10.12.2020 10:22 Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 37B, Ogrē, Ogres novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām PAR
10.12.2020 09:59 Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā NEBALSOJA
10.12.2020 11:14 Grozījumi likumā “Par tiesu varu” NEBALSOJA
10.12.2020 10:09 Par Ingas Jaunzemes iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi PAR
10.12.2020 11:52 Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā PRET
10.12.2020 10:03 Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā PAR
10.12.2020 12:00 Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā PAR
10.12.2020 10:11 Par Alises Antones iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi PAR
10.12.2020 10:12 Par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Antras Strupules atbrīvošanu no tiesneša amata PAR
10.12.2020 11:07 Grozījumi likumā “Par tiesu varu” NEBALSOJA
10.12.2020 11:14 Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā PAR
10.12.2020 10:08 Par Lienes Lāzares iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi PAR
10.12.2020 10:05 Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Velgas Gailītes atbrīvošanu no tiesneša amata PAR
10.12.2020 10:07 Par Daces Grabovskas atkārtotu iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi PAR
10.12.2020 10:16 Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” PAR
10.12.2020 11:02 Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā PAR
10.12.2020 10:12 Grozījums Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā PAR
10.12.2020 11:59 Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā PAR
10.12.2020 13:36 Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā PAR
10.12.2020 14:14 Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” PAR
10.12.2020 15:03 Grozījumi likumā “Par autoceļiem” PAR
10.12.2020 15:02 Grozījumi Civilprocesa likumā PAR
10.12.2020 14:42 Grozījumi Diasporas likumā PAR
10.12.2020 14:01 Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2020. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei PAR
10.12.2020 14:46 Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā PAR
10.12.2020 14:27 Grozījumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā PAR
10.12.2020 15:03 Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību PAR
10.12.2020 14:18 Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” PAR
10.12.2020 14:38 Grozījums Filmu likumā PAR
10.12.2020 15:02 Grozījumi Civilprocesa likumā PAR
10.12.2020 14:36 Grozījums likumā “Par Latvijas valsts ģerboni” PAR
10.12.2020 14:28 Grozījums likumā “Par valsts noslēpumu” PAR
10.12.2020 16:37 Grozījums Medību likumā PAR
10.12.2020 14:19 Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību PAR
10.12.2020 14:45 Grozījumi Diasporas likumā PAR
10.12.2020 15:03 Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā PAR
10.12.2020 14:32 Grozījums likumā “Par valsts noslēpumu” PAR
10.12.2020 14:41 Grozījums Filmu likumā PAR
10.12.2020 14:24 Grozījumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā PAR
10.12.2020 14:33 Grozījums likumā “Par Latvijas valsts ģerboni” PAR
26.11.2020 18:28 Grozījumi likumā “Par aviāciju” NEBALSOJA
26.11.2020 09:18 Grozījumi likumā “Par piesārņojumu” PAR
26.11.2020 09:03 Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” PAR
26.11.2020 09:35 Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā PAR
26.11.2020 09:29 Grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” PAR
26.11.2020 18:28 Par izmaiņām darba kārtībā pārcelt 10.punktu kā pirmo DK punktu NEBALSOJA
26.11.2020 09:01 Grozījums Komercķīlas likumā PAR
26.11.2020 19:04 Par pārtraukuma izsludināšanu Saeimas sēdē plkst.19.00 līdz šā gada 10.decembra plkst.9.00 NEBALSOJA
26.11.2020 09:20 Grozījumi likumā “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” PAR
26.11.2020 09:05 Grozījumi Civilprocesa likumā PAR
26.11.2020 09:25 Grozījumi Gaujas nacionālā parka likumā PAR
26.11.2020 18:30 Par Daugavpils tiesas tiesneses Lidijas Mičules atbrīvošanu no tiesneša amata NEBALSOJA
26.11.2020 09:27 Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā PAR
26.11.2020 18:32 Par Kurzemes apgabaltiesas tiesneses Ingrīdas Junghānes atbrīvošanu no tiesneša amata NEBALSOJA
26.11.2020 19:01 Par Unas Melamedas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša amata NEBALSOJA
19.11.2020 17:55 Par pārtraukuma izsludināšanu līdz 2020.gada 26.novembra pulksten 9.00 PAR
19.11.2020 16:58 Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā PAR
19.11.2020 16:50 Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā PAR
19.11.2020 09:37 Deputātu Ivara Zariņa, Ivana Ribakova, Vitālija Orlova, Jāņa Krišāna, Edgara Kucina, Jāņa Urbanoviča, Ivana Klementjeva, Vladimira Nikonova, Borisa Cileviča, Nikolaja Kabanova pieprasījums ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam "Par ekonomikas ministra nespēju sniegt atbildes saistībā ar Ekonomikas ministrijas rīcības atbilstību elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam (par OIK pārkompensācijas aprēķinos izmantojamajām līmeņatzīmēm)" PRET
19.11.2020 17:22 Par 12 298 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Nelikvidēt mazās slimnīcas, tai skaitā Kuldīgas un Dobeles slimnīcas, un atstāt tajās dzemdību nodaļas” turpmāko virzību PAR
19.11.2020 16:47 Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā PAR
19.11.2020 09:59 Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā NEBALSOJA
19.11.2020 16:52 Grozījumi Prokuroru izdienas pensiju likumā PAR
19.11.2020 16:11 Grozījums Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā PRET
19.11.2020 10:03 Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” PAR
19.11.2020 16:38 Grozījumi likumā “Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” PAR
19.11.2020 17:32 Par senatoru kopskaita noteikšanu Senātā PAR
19.11.2020 16:30 Grozījums likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” PAR
19.11.2020 17:33 Grozījumi likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” NEBALSOJA
19.11.2020 11:23 Grozījumi Enerģētikas likumā PAR
19.11.2020 16:13 Grozījumi Tiesībsarga likumā PAR
19.11.2020 17:17 Grozījums Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā PAR
19.11.2020 16:22 Grozījums Teritorijas attīstības plānošanas likumā PAR
19.11.2020 09:57 Grozījumi Būvniecības likumā NEBALSOJA
19.11.2020 16:53 Grozījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā PAR
19.11.2020 16:56 Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā PAR
19.11.2020 16:52 Grozījumi likumā “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums” PRET
19.11.2020 17:35 Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” NEBALSOJA
19.11.2020 17:38 Deputātu Ivara Zariņa, Artūra Rubika, Vitālija Orlova, Ivana Klementjeva, Valērija Agešina, Borisa Cileviča, Edgara Kucina, Vladimira Nikonova, Nikolaja Kabanova, Ivana Ribakova pieprasījums ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam "Par Elektroenerģijas tirgus likumam nepieciešamo Ministru kabineta noteikumu izstrādi un to atbilstību likumā noteiktajam attiecībā uz elektroenerģijas obligātā iepirkuma atļaujas atcelšanu un atbalsta atgūšanu" PRET
19.11.2020 09:54 Grozījumi Standartizācijas likumā PAR
19.11.2020 16:28 Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā PAR
19.11.2020 17:26 Par 10 430 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Par aizliegumu lietot pesticīdus apdzīvoto lauku māju tuvumā” turpmāko virzību PAR
19.11.2020 16:45 Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā PAR
19.11.2020 16:34 Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā PAR
19.11.2020 10:06 Par valsts aizsardzības mācību un Jaunsardzi PAR
19.11.2020 16:42 Grozījumi Kriminālprocesa likumā PAR
19.11.2020 16:58 Digitālo pakalpojumu nodokļa likums PRET
19.11.2020 17:04 Vienkāršota uzņēmuma apgrozījuma nodokļa likums PRET
19.11.2020 09:56 Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā NEBALSOJA
19.11.2020 17:29 Par tiesnešu kopskaita noteikšanu Latvijas Republikas apgabaltiesās PAR
19.11.2020 16:42 Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā PAR
03.12.2020 09:04 Par Karela Marka Šišona uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā PAR
03.12.2020 09:13 Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2020. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei PAR
03.12.2020 09:15 Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2020. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei PAR
03.12.2020 09:08 Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību PAR
03.12.2020 09:11 Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2020. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei PAR
03.12.2020 09:10 Grozījumi Valsts kontroles likumā PAR
03.12.2020 13:33 Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” PAR
03.12.2020 13:37 Grozījumi Pacientu tiesību likumā PAR
26.11.2020 19:04 Par pārtraukuma izsludināšanu Saeimas sēdē plkst.19.00 līdz šā gada 10.decembra plkst.9.00 NEBALSOJA
26.11.2020 18:28 Par izmaiņām darba kārtībā pārcelt 10.punktu kā pirmo DK punktu NEBALSOJA
26.11.2020 19:01 Par Unas Melamedas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša amata NEBALSOJA
26.11.2020 18:30 Par Daugavpils tiesas tiesneses Lidijas Mičules atbrīvošanu no tiesneša amata NEBALSOJA
26.11.2020 18:32 Par Kurzemes apgabaltiesas tiesneses Ingrīdas Junghānes atbrīvošanu no tiesneša amata NEBALSOJA
26.11.2020 18:28 Grozījumi likumā “Par aviāciju” NEBALSOJA
19.11.2020 18:30 Par Saeimas deputāta Jura Pūces ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā PAR
19.11.2020 18:04 Par Saeimas deputāta Jura Pūces ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā PAR
23.11.2020 18:33 Grozījumi Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā PAR
23.11.2020 15:07 Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību PAR
23.11.2020 13:47 Grozījumi likumā “Par aviāciju” PAR
23.11.2020 12:05 Par valsts budžetu 2021.gadam PAR
23.11.2020 10:32 Grozījumi Izglītības likumā PAR
23.11.2020 14:49 Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā PAR
23.11.2020 20:22 Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” PAR
23.11.2020 10:30 Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā PAR


Lai saņemtu pilnu informāciju par deputātu, aicinam Jūs sazināties ar mums caur info@saeima.info.Diskusijas