Krauze Armands - Zaļo un Zemnieku savienības frakcija
Krauze Armands

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Jaunākie deputāta Krauze Armands balsojumi


Datums Lēmums Balsojums Pieņemts
27.10.2022 10:17 Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai PAR
27.10.2022 10:19 Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai NEBALSOJA
27.10.2022 10:13 Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai PAR
27.10.2022 10:17 Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai PAR
27.10.2022 10:19 Par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līguma par savstarpējo ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu NEBALSOJA
27.10.2022 09:56 Grozījums Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā PAR
27.10.2022 09:57 Grozījums Krimināllikumā PAR
27.10.2022 10:10 Grozījums Ceļu satiksmes likumā PAR
27.10.2022 10:11 Grozījumi Darba likumā PAR
20.10.2022 12:12 Par punkta Par 57. darba kārtības punkta likumprojekta Civilās savienības likums (Nr. 1380/Lp13) izslēgšanu no š.g. 20. oktobra Saeimas sēdes darba kārtības PAR
20.10.2022 11:50 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” PAR
20.10.2022 12:13 Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2022. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei PAR
20.10.2022 11:58 Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā PAR
20.10.2022 12:14 Par 10 356 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Indeksēt vecāku pabalstu” turpmāko virzību PAR
20.10.2022 12:12 Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas misijā Irākā (NATO Mission Iraq) PAR
20.10.2022 12:01 Datu otrreizējās izmantošanas likums PAR
20.10.2022 11:46 Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā PAR
20.10.2022 11:51 Grozījumi Civillikumā PAR
20.10.2022 11:47 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” PRET
20.10.2022 10:21 Par likumprojekta Civilās savienības likums (1380/Lp13), 3.lasījums iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā NEBALSOJA
20.10.2022 11:06 Grozījumi Izglītības likumā PAR
20.10.2022 12:01 Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā PAR
13.10.2022 09:26 Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā PAR
13.10.2022 09:44 Grozījumi Civillikumā PAR
13.10.2022 09:41 Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā PAR
13.10.2022 09:13 Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē PRET
13.10.2022 11:09 Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” PAR
13.10.2022 09:24 Grozījumi Kredītiestāžu likumā NEBALSOJA
13.10.2022 09:34 Grozījumi likumā “Par aviāciju” PAR
13.10.2022 11:11 Grozījumi likumā “Par valsts proves uzraudzību” NEBALSOJA
13.10.2022 09:46 Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā PAR
13.10.2022 09:28 Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā PAR
13.10.2022 09:38 Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” PAR
13.10.2022 09:25 Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā PAR
13.10.2022 11:07 Grozījumi Darba likumā NEBALSOJA
13.10.2022 09:39 Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā NEBALSOJA
13.10.2022 09:29 Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā PAR
13.10.2022 09:31 Grozījumi Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā PAR
13.10.2022 09:36 Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā NEBALSOJA
13.10.2022 10:21 Grozījumi Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā PAR
13.10.2022 10:25 Grozījums Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā PAR
13.10.2022 10:23 Lestenes luterāņu baznīcas un Otrā pasaules kara piemiņas vietas ar Lestenes memoriālu likums PAR
13.10.2022 11:05 Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu” PAR
13.10.2022 09:32 Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā PAR
13.10.2022 09:51 Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā PAR
13.10.2022 10:00 Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā PAR
13.10.2022 09:45 Grozījums Tiesu izpildītāju likumā PAR
13.10.2022 09:46 Interešu pārstāvības atklātības likums NEBALSOJA
13.10.2022 09:37 Grozījums Autopārvadājumu likumā PAR
13.10.2022 09:18 Par Jāņa Plepa apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi PAR
13.10.2022 09:42 Grozījums likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” PAR
13.10.2022 09:22 Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā PAR
13.10.2022 09:17 Par Rīgas apgabaltiesas tiesneses Tamāras Brodas atbrīvošanu no tiesneša amata NEBALSOJA
13.10.2022 09:10 Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā PAR
13.10.2022 10:19 Grozījumi Preču zīmju likumā PAR
06.10.2022 09:28 Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā PAR
06.10.2022 11:37 Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā PAR
06.10.2022 09:31 Grozījums Nacionālās drošības likumā PAR
06.10.2022 09:32 Grozījumi Mobilizācijas likumā PAR
06.10.2022 09:24 Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā PAR
06.10.2022 09:20 Par Ungārijas Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas Ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, PAR
06.10.2022 09:38 Grozījumi Kriminālprocesa likumā NEBALSOJA
06.10.2022 09:36 Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā PAR
06.10.2022 09:44 Grozījumi likumā “Par aviāciju” PAR
06.10.2022 11:31 Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību denonsēšanu NEBALSOJA
06.10.2022 11:36 Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību denonsēšanu NEBALSOJA
06.10.2022 09:26 Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā PAR
06.10.2022 09:19 Par Rīgas pilsētas tiesas tiesneses Ivetas Krēvicas atbrīvošanu no tiesneša amata PAR
06.10.2022 11:15 Par nekustamā īpašuma nodošanu Cēsu novada pašvaldībai NEBALSOJA
06.10.2022 11:43 Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2022.gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei PAR
06.10.2022 11:51 Par likumprojekta Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (1664/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
06.10.2022 09:43 Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā PAR
06.10.2022 09:33 Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā NEBALSOJA
06.10.2022 10:17 Grozījumi Izglītības likumā NEBALSOJA
06.10.2022 11:48 Par likumprojekta Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā (1663/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
06.10.2022 11:28 Rail Baltica projekta likums NEBALSOJA
06.10.2022 11:25 Grozījumi Dzelzceļa likumā NEBALSOJA
06.10.2022 10:05 Grozījums Ceļu satiksmes likumā NEBALSOJA
06.10.2022 09:59 Grozījumi Aizsargjoslu likumā NEBALSOJA
06.10.2022 10:01 Grozījumi Krimināllikumā NEBALSOJA
06.10.2022 11:54 Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā ATTURAS
06.10.2022 11:46 Par likumprojekta Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā (1631/Lp13), 1.lasījums iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
06.10.2022 09:17 Par Augstākās tiesas tiesneses Andas Briedes atbrīvošanu no tiesneša amata PAR
06.10.2022 11:18 Grozījums Reģionālās attīstības likumā NEBALSOJA
06.10.2022 11:23 Grozījumi Zemes pārvaldības likumā NEBALSOJA
06.10.2022 11:19 Grozījums likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” NEBALSOJA
06.10.2022 09:45 Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību NEBALSOJA
29.09.2022 09:44 Valsts aizsardzības dienesta likums PAR
29.09.2022 12:56 Grozījumi Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likumā PAR
29.09.2022 12:51 Grozījums likumā “Par valsts pensijām” PAR
29.09.2022 09:43 Par Kristiānas Grosfogeles apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi PAR
29.09.2022 12:49 Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā PAR
29.09.2022 09:32 Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā PAR
29.09.2022 12:44 Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā PAR
29.09.2022 12:43 Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā PAR
29.09.2022 09:10 Par likumprojekta Par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli (1655/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PRET
29.09.2022 09:29 Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā NEBALSOJA
29.09.2022 09:06 Par likumprojekta Valsts aizsardzības dienesta likums (1634/Lp13), 1.lasījums iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
29.09.2022 09:26 Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā PAR
29.09.2022 09:09 Par likumprojekta Grozījumi Militārā dienesta likumā (1643/Lp13), 1.lasījums iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
29.09.2022 09:34 Par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli PRET
29.09.2022 09:23 Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā PAR
29.09.2022 12:40 Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā PAR
29.09.2022 13:02 Par likumprojekta Par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli (1655/Lp13), 1.lasījums iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PRET
29.09.2022 12:47 Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” PAR
29.09.2022 15:18 Par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli PRET
29.09.2022 09:25 Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā PAR
29.09.2022 09:22 Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” PAR
29.09.2022 12:54 Grozījums Pacientu tiesību likumā PAR
29.09.2022 13:02 Par izmaiņām darba kārtībā NEBALSOJA
29.09.2022 09:21 Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” PAR
29.09.2022 09:08 Par likumprojekta Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā (1639/Lp13), 1.lasījums iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
29.09.2022 12:41 Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā PAR
29.09.2022 12:46 Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā PAR
29.09.2022 12:52 Grozījumi Militārā dienesta likumā PAR
29.09.2022 09:42 Par Aijas Briedes apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi NEBALSOJA
08.09.2022 09:30 Par neuzticības izteikšanu satiksmes ministram Tālim Linkaitam PAR
08.09.2022 09:04 Par deputāta Alda Gobzema izslēgšanu no sešām Saeimas sēdēm PRET
08.09.2022 11:50 Deputātu Viktora Valaiņa, Janīnas Jalinskas, Jāņa Dūklava, Jāņa Vucāna, Armanda Krauzes, Ulda Auguļa, Romāna Naudiņa, Gundara Daudzes, Ramonas Petravičas, Karinas Sprūdes pieprasījums Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam "Par valdības vilcināšanos briestošas energokrīzes apstākļos" PAR
15.09.2022 14:58 Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā PAR
15.09.2022 14:34 Kultūras centru likums PAR
15.09.2022 12:12 Par likumprojekta Grozījums likumā “Par sociālo drošību” (1619/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
15.09.2022 14:39 Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” NEBALSOJA
15.09.2022 14:25 Par Lauras Smukules iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi NEBALSOJA
15.09.2022 16:21 Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā PAR
15.09.2022 14:28 Par Gunta Lauska iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi NEBALSOJA
15.09.2022 17:12 Grozījums likumā “Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par savstarpējo palīdzību muitas jautājumos” NEBALSOJA
15.09.2022 17:07 Grozījums likumā “Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par gaisa satiksmi” NEBALSOJA
15.09.2022 16:18 Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā NEBALSOJA
15.09.2022 16:15 Grozījumi Kredītiestāžu likumā NEBALSOJA
15.09.2022 13:41 Grozījums Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā PAR
15.09.2022 14:51 Grozījumi Augstskolu likumā PAR
15.09.2022 16:12 Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā PAR
15.09.2022 16:34 Grozījumi Imigrācijas likumā NEBALSOJA
15.09.2022 13:44 Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” NEBALSOJA
15.09.2022 16:20 Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā PAR
15.09.2022 17:10 Grozījums likumā “Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par savstarpējo palīdzību muitas jautājumos” NEBALSOJA
15.09.2022 12:10 Par alternatīvā likumprojekta Grozījumi Imigrācijas likumā (1617/Lp13) un likumprojektu Grozījumi Imigrācijas likumā (1592/Lp13, 1600/Lp13), 1.lasījums iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
15.09.2022 12:09 Par likumprojekta Grozījumi Ieroču aprites likumā (1591/Lp13), 1.lasījums iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
15.09.2022 14:24 Par Vidzemes rajona tiesas tiesneša Kārļa Jansona atbrīvošanu no tiesneša amata NEBALSOJA
15.09.2022 12:01 Par likumprojekta Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā (1615/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
15.09.2022 13:52 Grozījums Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā PAR
15.09.2022 13:48 Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā PAR
15.09.2022 17:10 Grozījums likumā “Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par gaisa satiksmi” NEBALSOJA
15.09.2022 14:43 Grozījumi Profesionālās izglītības likumā PAR
15.09.2022 14:27 Par Mika Čevera iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi NEBALSOJA
15.09.2022 14:34 Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā NEBALSOJA
15.09.2022 14:48 Grozījumi Izglītības likumā PAR
15.09.2022 17:00 Grozījums likumā “Par Latvijas Banku” NEBALSOJA
15.09.2022 12:23 Latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas statusa nodrošināšanas likums PAR
15.09.2022 14:26 Par Ilonas Sabīnes Sviķes iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi NEBALSOJA
15.09.2022 17:17 Par likumprojekta Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā (1627/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā NEBALSOJA
15.09.2022 14:29 Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā NEBALSOJA
15.09.2022 17:02 Grozījums likumā “Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu” NEBALSOJA
15.09.2022 13:54 Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā NEBALSOJA
15.09.2022 14:32 Par grozījumiem Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979. gada 13. novembra Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos 1998. gada 24. jūnija Protokolā par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem NEBALSOJA
15.09.2022 16:03 Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā PAR
15.09.2022 14:55 Grozījums Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā PAR
15.09.2022 16:22 Grozījumi Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā PAR
15.09.2022 17:07 Grozījums likumā “Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu” NEBALSOJA
15.09.2022 17:13 Deputātu Viktora Valaiņa, Jāņa Dūklava, Ulda Auguļa, Jāņa Vucāna, Gundara Daudzes, Romāna Naudiņa, Janīnas Jalinskas, Armanda Krauzes, Ramonas Petravičas, Ralfa Nemiro pieprasījums Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam "Par Ministru kabineta ieceri steidzami palielināt mežu ciršanas intensitāti, apdraudot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un virzību uz ilgtspējīgu, līdzsvarotu mežu apsaimniekošanu" NEBALSOJA
15.09.2022 16:11 Rail Baltica projekta likums NEBALSOJA
15.09.2022 16:17 Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā PAR
15.09.2022 16:26 Grozījumi Ieroču aprites likumā PAR
15.09.2022 16:57 Grozījumi Imigrācijas likumā NEBALSOJA
15.09.2022 16:57 Grozījumi Imigrācijas likumā NEBALSOJA
15.09.2022 14:31 Par Pasaules Pasta konvenciju un tās Noslēguma protokolu NEBALSOJA
15.09.2022 13:34 Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā PAR
15.09.2022 15:00 Par Rīgas rajona tiesas tiesneses Antras Tiltiņas-Zariņas atbrīvošanu no tiesneša amata NEBALSOJA
15.09.2022 12:18 Par likumprojekta Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā (1620/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
15.09.2022 12:21 Par likumprojekta Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (1621/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
15.09.2022 16:23 Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra 2021.–2027. gada plānošanas periodā pārvaldīto grantu vadības likums PAR
15.09.2022 16:02 Grozījumi Mobilizācijas likumā PAR
11.08.2022 16:26 Par Ministru kabineta 2022. gada 10. augusta rīkojumu Nr. 552, ar kuru grozīts 2021. gada 10. augusta rīkojums Nr. 518 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” PAR
11.08.2022 15:53 Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā PAR
11.08.2022 09:23 Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” PAR
11.08.2022 09:27 Par 10 168 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Par vienotu sabiedrību bez Latvijas Krievu savienības” turpmāko virzību PAR
11.08.2022 09:35 Par Krievijas mērķtiecīgiem militāriem uzbrukumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem un sabiedriskajai telpai PAR
14.07.2022 16:38 Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā PAR
14.07.2022 16:39 Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” NEBALSOJA
14.07.2022 16:32 Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā PAR
14.07.2022 14:56 Par Protokolu par Somijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam PAR
14.07.2022 14:57 Par Protokolu par Zviedrijas Karalistes pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam PAR
14.07.2022 15:07 Par Protokolu par Zviedrijas Karalistes pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam PAR
14.07.2022 14:47 Par Protokolu par Somijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam PAR
14.07.2022 15:19 Par Kateržinas Krejčī (Katerina Krejci) atzīšanu par Latvijas pilsoni PAR
14.07.2022 15:08 Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” NEBALSOJA
14.07.2022 15:16 Par Kateržinas Krejčī (Katerina Krejci) atzīšanu par Latvijas pilsoni PAR
14.07.2022 09:46 Grozījumi Enerģētikas likumā PAR
14.07.2022 12:02 Grozījumi Enerģētikas likumā PAR
14.07.2022 14:27 Deputātu Viktora Valaiņa, Ulda Auguļa, Armanda Krauzes, Gundara Daudzes, Janīnas Jalinskas, Edgara Tavara, Māra Kučinska, Jāņa Vucāna, Jāņa Dūklava, Raimonda Bergmaņa pieprasījums Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam "Par Ministru prezidenta A.K.Kariņa valdības gatavību nodrošināt nepārtrauktu un izmaksu efektīvu energoapgādi Latvijas tautsaimniecībai un iedzīvotājiem" PAR
14.07.2022 11:35 Elektronisko sakaru likums PAR
14.07.2022 14:09 Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” PAR
14.07.2022 14:05 Grozījumi Augstskolu likumā PAR
14.07.2022 09:37 Grozījumi likumā “Par piesārņojumu” PAR
14.07.2022 11:38 Grozījumi Enerģētikas likumā PAR
14.07.2022 13:50 Grozījumi Izglītības likumā PAR
14.07.2022 11:55 Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā PAR
14.07.2022 09:51 Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā PAR
14.07.2022 09:13 Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” NEBALSOJA
14.07.2022 09:03 Grozījumi Vispārējās izglītības likumā PAR
14.07.2022 09:19 Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” PAR
14.07.2022 10:03 Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” PAR
14.07.2022 09:39 Grozījumi Energoefektivitātes likumā PAR
16.06.2022 11:45 Par Saeimas deputāta Jāņa Cielēna atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas PAR
16.06.2022 18:36 Par Diānas Mejas Mathuras atzīšanu par Latvijas pilsoni PAR
16.06.2022 14:24 Grozījums likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” PRET
16.06.2022 14:43 Grozījums Krimināllikumā NEBALSOJA
16.06.2022 14:53 Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā PAR
16.06.2022 14:10 Par lēmuma projekta Par deputāta Jāņa Dūklava ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā (976/Lm13) iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
16.06.2022 15:52 Grozījumi Komerclikumā PAR
16.06.2022 18:36 Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” NEBALSOJA
16.06.2022 18:47 Par deputāta Jāņa Dūklava ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā PAR
16.06.2022 11:47 Par Latgales apgabaltiesas tiesneses Ilgas Zalužinskas atbrīvošanu no tiesneša amata PAR
16.06.2022 09:24 Par likumprojekta Grozījumi Vispārējās izglītības likumā (1532/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
16.06.2022 18:27 Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību PAR
16.06.2022 18:15 Grozījumi Energoefektivitātes likumā PAR
16.06.2022 09:36 Par likumprojekta Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (1403/Lp13), 2.lasījums izslēgšanu no Saeimas sēdes darba kārtības līdz turpmākajam komisijas lēmumam PRET
16.06.2022 14:06 Par lēmuma projekta Par deputāta Jāņa Dūklava atsaukšanu no Ilgtspējīgās attīstības komisijas (974/Lm13) iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
16.06.2022 18:26 Grozījumi likumā “Par aviāciju” PAR
16.06.2022 18:46 Par deputāta Māra Kučinska atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas PAR
16.06.2022 15:46 Grozījumi Darba likumā PAR
16.06.2022 18:23 Grozījumi Aizsargjoslu likumā PAR
16.06.2022 10:23 Par likumprojekta "Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” (1492/Lp13), 2.lasījums" izslēgšanu no Saeimas sēdes darba kārtības PRET
16.06.2022 15:59 Grozījums Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā PAR
16.06.2022 14:44 Grozījumi Ceļu satiksmes likumā PAR
16.06.2022 11:35 Par Jautrītes Briedes apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi PAR
16.06.2022 10:02 Grozījumi Civillikumā PAR
16.06.2022 11:45 Par Saeimas deputāta Jāņa Cielēna iecelšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā PAR
16.06.2022 18:20 Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā PAR
16.06.2022 09:42 Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā PAR
16.06.2022 14:14 Grozījumi Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likumā PAR
16.06.2022 14:57 Grozījumi Vekseļu likumā PAR


Lai saņemtu pilnu informāciju par deputātu, aicinam Jūs sazināties ar mums caur info@saeima.info.Diskusijas