Krapāne Ieva - Frakcija KPV LV
Krapāne Ieva

Frakcija KPV LV

Jaunākie deputāta Krapāne Ieva balsojumi


Datums Lēmums Balsojums Pieņemts
27.10.2022 10:17 Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai PAR
27.10.2022 10:19 Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai PAR
27.10.2022 10:13 Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai PAR
27.10.2022 10:17 Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai PAR
27.10.2022 10:19 Par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līguma par savstarpējo ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu PAR
27.10.2022 09:56 Grozījums Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā PAR
27.10.2022 09:57 Grozījums Krimināllikumā PAR
27.10.2022 10:10 Grozījums Ceļu satiksmes likumā NEBALSOJA
27.10.2022 10:11 Grozījumi Darba likumā NEBALSOJA
20.10.2022 09:23 Par Erlena Kalniņa apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi PAR
20.10.2022 10:13 Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā PAR
20.10.2022 12:12 Par punkta Par 57. darba kārtības punkta likumprojekta Civilās savienības likums (Nr. 1380/Lp13) izslēgšanu no š.g. 20. oktobra Saeimas sēdes darba kārtības PAR
20.10.2022 11:50 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” NEBALSOJA
20.10.2022 10:05 Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” PAR
20.10.2022 09:28 Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” PAR
20.10.2022 09:31 Pašvaldību likums NEBALSOJA
20.10.2022 09:30 Grozījumi likumā “Par valsts proves uzraudzību” PAR
20.10.2022 12:13 Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2022. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei NEBALSOJA
20.10.2022 10:13 Grozījumi Publisko aģentūru likumā PAR
20.10.2022 11:58 Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā PAR
20.10.2022 12:14 Par 10 356 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Indeksēt vecāku pabalstu” turpmāko virzību PAR
20.10.2022 12:12 Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas misijā Irākā (NATO Mission Iraq) PAR
20.10.2022 10:17 Par likumprojekta Komunistiskā totalitārā režīma un rusifikācijas nosaukumu pārdēvēšanas likums (1656/Lp13), 1.lasījums iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PRET
20.10.2022 10:07 Grozījumi Nacionālās drošības likumā NEBALSOJA
20.10.2022 10:18 Par punkta Par 32. darba kārtības punkta likumprojekta “Grozījumi Izglītības likumā” (Nr. 1360/Lp13) izslēgšanu no š.g. 20. oktobra Saeimas sēdes darba kārtības PAR
20.10.2022 12:01 Datu otrreizējās izmantošanas likums PAR
20.10.2022 11:46 Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā PAR
20.10.2022 10:11 Grozījums likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” PAR
20.10.2022 11:51 Grozījumi Civillikumā PAR
20.10.2022 09:26 Grozījumi Meliorācijas likumā PAR
20.10.2022 11:47 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” PRET
20.10.2022 10:14 Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā PAR
20.10.2022 10:21 Par likumprojekta Civilās savienības likums (1380/Lp13), 3.lasījums iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā NEBALSOJA
20.10.2022 10:01 Grozījumi Zemes pārvaldības likumā NEBALSOJA
20.10.2022 11:06 Grozījumi Izglītības likumā PAR
20.10.2022 10:15 Grozījumi Dzelzceļa likumā NEBALSOJA
20.10.2022 12:01 Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā PAR
20.10.2022 10:17 Par likumprojekta Datu otrreizējās izmantošanas likums (1670/Lp13), 1.lasījums iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
20.10.2022 10:01 Rail Baltica projekta likums PAR
13.10.2022 09:26 Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā PAR
13.10.2022 09:44 Grozījumi Civillikumā PAR
13.10.2022 09:41 Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā PAR
13.10.2022 09:13 Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē PAR
13.10.2022 11:09 Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” PAR
13.10.2022 09:24 Grozījumi Kredītiestāžu likumā PAR
13.10.2022 09:34 Grozījumi likumā “Par aviāciju” PAR
13.10.2022 11:11 Grozījumi likumā “Par valsts proves uzraudzību” PAR
13.10.2022 09:46 Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā NEBALSOJA
13.10.2022 09:08 Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā PAR
13.10.2022 09:28 Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā PAR
13.10.2022 09:38 Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” PAR
13.10.2022 09:25 Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā PAR
13.10.2022 11:07 Grozījumi Darba likumā PAR
13.10.2022 09:39 Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā PAR
13.10.2022 09:29 Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā PAR
13.10.2022 09:31 Grozījumi Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā PAR
13.10.2022 09:36 Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā NEBALSOJA
13.10.2022 10:21 Grozījumi Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā NEBALSOJA
13.10.2022 10:25 Grozījums Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā PAR
13.10.2022 10:23 Lestenes luterāņu baznīcas un Otrā pasaules kara piemiņas vietas ar Lestenes memoriālu likums PAR
13.10.2022 11:05 Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu” PAR
13.10.2022 09:32 Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā PAR
13.10.2022 09:51 Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā PAR
13.10.2022 10:00 Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā PAR
13.10.2022 09:45 Grozījums Tiesu izpildītāju likumā NEBALSOJA
13.10.2022 09:05 Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā PAR
13.10.2022 09:46 Interešu pārstāvības atklātības likums NEBALSOJA
13.10.2022 09:37 Grozījums Autopārvadājumu likumā NEBALSOJA
13.10.2022 09:18 Par Jāņa Plepa apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi PAR
13.10.2022 09:42 Grozījums likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” NEBALSOJA
13.10.2022 09:22 Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā PAR
13.10.2022 09:17 Par Rīgas apgabaltiesas tiesneses Tamāras Brodas atbrīvošanu no tiesneša amata NEBALSOJA
13.10.2022 09:10 Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā PAR
13.10.2022 10:19 Grozījumi Preču zīmju likumā NEBALSOJA
29.09.2022 17:53 Grozījumi Nacionālās drošības likumā NEBALSOJA
29.09.2022 17:18 Grozījumi Finanšu stabilitātes nodevas likumā PAR
29.09.2022 17:14 Grozījumi Ieroču aprites likumā PAR
29.09.2022 12:56 Grozījumi Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likumā NEBALSOJA
29.09.2022 12:51 Grozījums likumā “Par valsts pensijām” NEBALSOJA
29.09.2022 17:20 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” PAR
29.09.2022 09:43 Par Kristiānas Grosfogeles apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi PAR
29.09.2022 12:49 Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā NEBALSOJA
29.09.2022 17:44 Grozījumi Meliorācijas likumā NEBALSOJA
29.09.2022 17:52 Grozījumi Brīvprātīgā darba likumā PAR
29.09.2022 09:32 Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā PAR
29.09.2022 12:44 Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā NEBALSOJA
29.09.2022 17:16 Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā PAR
29.09.2022 12:43 Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā NEBALSOJA
29.09.2022 09:10 Par likumprojekta Par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli (1655/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PRET
29.09.2022 17:05 Par likumprojekta Komunistiskā totalitārā režīma un rusifikācijas nosaukumu pārdēvēšanas likums (1656/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā NEBALSOJA
29.09.2022 09:29 Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā PAR
29.09.2022 09:06 Par likumprojekta Valsts aizsardzības dienesta likums (1634/Lp13), 1.lasījums iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā NEBALSOJA
29.09.2022 17:22 Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā PAR
29.09.2022 17:07 Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra 2021.–2027. gada plānošanas periodā pārvaldīto grantu vadības likums PAR
29.09.2022 09:26 Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā PAR
29.09.2022 09:09 Par likumprojekta Grozījumi Militārā dienesta likumā (1643/Lp13), 1.lasījums iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā NEBALSOJA
29.09.2022 09:34 Par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli PRET
29.09.2022 14:07 Grozījumi Izglītības likumā PAR
29.09.2022 15:16 Grozījumi Vispārējās izglītības likumā PAR
29.09.2022 17:57 Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā PAR
29.09.2022 09:23 Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā PAR
29.09.2022 12:40 Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā NEBALSOJA
29.09.2022 13:02 Par likumprojekta Par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli (1655/Lp13), 1.lasījums iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PRET
29.09.2022 17:33 Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” NEBALSOJA
29.09.2022 12:47 Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” NEBALSOJA
29.09.2022 17:31 Grozījums Latvijas Bankas likumā NEBALSOJA
29.09.2022 15:18 Par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli PRET
29.09.2022 09:25 Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā PAR
29.09.2022 17:58 Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā PAR
29.09.2022 17:48 Grozījumi likumā “Brīvprātīgā darba likums” PRET
29.09.2022 17:55 Grozījumi Nacionālās drošības likumā PAR
29.09.2022 09:22 Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” PAR
29.09.2022 12:54 Grozījums Pacientu tiesību likumā PAR
29.09.2022 13:02 Par izmaiņām darba kārtībā NEBALSOJA
29.09.2022 17:46 Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā NEBALSOJA
29.09.2022 09:21 Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” PAR
29.09.2022 09:08 Par likumprojekta Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā (1639/Lp13), 1.lasījums iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā NEBALSOJA
29.09.2022 12:41 Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā NEBALSOJA
29.09.2022 17:21 Grozījumi Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likumā NEBALSOJA
29.09.2022 12:46 Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā NEBALSOJA
29.09.2022 17:32 Grozījumi Kredītu reģistra likumā NEBALSOJA
29.09.2022 12:52 Grozījumi Militārā dienesta likumā NEBALSOJA
29.09.2022 09:42 Par Aijas Briedes apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi PAR
08.09.2022 16:33 Grozījumi Nacionālās drošības likumā PAR
08.09.2022 09:34 Par likumprojekta Grozījums Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā (1596/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
08.09.2022 16:29 Grozījums Kriminālprocesa likumā NEBALSOJA
08.09.2022 16:04 Par likumprojekta Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (1608/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
08.09.2022 15:59 Par likumprojekta Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” (1605/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
08.09.2022 09:57 Par deputāta Aināra Vilciņa ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā PAR
08.09.2022 09:20 Par lēmuma projekta Par cenu griestu noteikšanu dabasgāzei un elektroenerģijai (993/Lm13) iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
08.09.2022 10:03 Grozījums Latvijas Bankas likumā PAR
08.09.2022 09:54 Grozījumi Ieroču aprites likumā PAR
08.09.2022 16:31 Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā NEBALSOJA
08.09.2022 10:04 Grozījumi Izglītības likumā PAR
08.09.2022 16:39 Pašvaldību likums PAR
08.09.2022 18:08 Par sēdes pārtraukumu līdz 15.septembra plkst.9.00 PAR
08.09.2022 16:35 Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā NEBALSOJA
08.09.2022 09:55 Grozījumi Imigrācijas likumā NEBALSOJA
08.09.2022 09:58 Par deputāta Aināra Vilciņa ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā PAR
08.09.2022 09:38 Par likumprojekta Grozījumi Imigrācijas likumā (1600/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā NEBALSOJA
08.09.2022 10:02 Grozījumi likumā “Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu” PAR
08.09.2022 09:30 Par likumprojekta Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (1595/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
08.09.2022 09:41 Grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” PAR
08.09.2022 15:59 Par likumprojekta Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” (1605/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
08.09.2022 18:08 Par sēdes pārtraukumu līdz 15.septembra plkst.9.00 PAR
08.09.2022 16:29 Grozījums Kriminālprocesa likumā NEBALSOJA
08.09.2022 09:58 Par deputāta Aināra Vilciņa ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā PAR
08.09.2022 10:03 Grozījums Latvijas Bankas likumā PAR
08.09.2022 09:34 Par likumprojekta Grozījums Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā (1596/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
08.09.2022 16:04 Par likumprojekta Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (1608/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
08.09.2022 16:33 Grozījumi Nacionālās drošības likumā PAR
08.09.2022 09:55 Grozījumi Imigrācijas likumā NEBALSOJA
08.09.2022 16:39 Pašvaldību likums PAR
08.09.2022 16:31 Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā NEBALSOJA
08.09.2022 09:30 Par likumprojekta Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (1595/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
08.09.2022 10:02 Grozījumi likumā “Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu” PAR
08.09.2022 09:57 Par deputāta Aināra Vilciņa ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā PAR
08.09.2022 09:38 Par likumprojekta Grozījumi Imigrācijas likumā (1600/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā NEBALSOJA
08.09.2022 16:35 Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā NEBALSOJA
08.09.2022 10:04 Grozījumi Izglītības likumā PAR
08.09.2022 09:41 Grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” PAR
08.09.2022 09:54 Grozījumi Ieroču aprites likumā PAR
08.09.2022 09:20 Par lēmuma projekta Par cenu griestu noteikšanu dabasgāzei un elektroenerģijai (993/Lm13) iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
30.08.2022 16:16 Grozījumi Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likumā PAR
30.08.2022 16:04 Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā PAR
30.08.2022 11:35 Grozījumi Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likumā PAR
30.08.2022 11:02 Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā NEBALSOJA
30.08.2022 11:41 Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā PAR
11.08.2022 16:26 Par Ministru kabineta 2022. gada 10. augusta rīkojumu Nr. 552, ar kuru grozīts 2021. gada 10. augusta rīkojums Nr. 518 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” PAR
11.08.2022 15:53 Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā PAR
11.08.2022 12:45 Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā PAR
11.08.2022 09:23 Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” PAR
11.08.2022 09:10 Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā PAR
11.08.2022 09:02 Par Aināra Vilciņa 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu PAR
11.08.2022 09:27 Par 10 168 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Par vienotu sabiedrību bez Latvijas Krievu savienības” turpmāko virzību PAR
11.08.2022 09:35 Par Krievijas mērķtiecīgiem militāriem uzbrukumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem un sabiedriskajai telpai PAR
16.06.2022 11:45 Par Saeimas deputāta Jāņa Cielēna atsaukšanu no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas NEBALSOJA
16.06.2022 14:24 Grozījums likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” NEBALSOJA
16.06.2022 14:43 Grozījums Krimināllikumā PAR
16.06.2022 14:53 Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā PAR
16.06.2022 14:10 Par lēmuma projekta Par deputāta Jāņa Dūklava ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā (976/Lm13) iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
16.06.2022 15:52 Grozījumi Komerclikumā PAR
16.06.2022 15:36 Par nekustamā īpašuma Rūsiņa ielā 1, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošanai PAR
16.06.2022 11:47 Par Latgales apgabaltiesas tiesneses Ilgas Zalužinskas atbrīvošanu no tiesneša amata PAR
16.06.2022 09:24 Par likumprojekta Grozījumi Vispārējās izglītības likumā (1532/Lp13), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
16.06.2022 15:41 Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību PAR
16.06.2022 09:36 Par likumprojekta Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (1403/Lp13), 2.lasījums izslēgšanu no Saeimas sēdes darba kārtības līdz turpmākajam komisijas lēmumam PAR
16.06.2022 14:06 Par lēmuma projekta Par deputāta Jāņa Dūklava atsaukšanu no Ilgtspējīgās attīstības komisijas (974/Lm13) iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā NEBALSOJA
16.06.2022 15:46 Grozījumi Darba likumā PAR
16.06.2022 10:23 Par likumprojekta "Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” (1492/Lp13), 2.lasījums" izslēgšanu no Saeimas sēdes darba kārtības NEBALSOJA


Lai saņemtu pilnu informāciju par deputātu, aicinam Jūs sazināties ar mums caur info@saeima.info.Diskusijas