Kozlovska Līga - Zaļo un Zemnieku savienības frakcija
Kozlovska Līga

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija

Jaunākie deputāta Kozlovska Līga balsojumi


Datums Lēmums Balsojums Pieņemts
01.11.2018 11:15 Par likuma “Par 2008. gada Pasaules Pasta konvenciju, 2008. gada Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu un 2008. gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušu PAR
01.11.2018 12:18 Čeku loterijas likums PAR
01.11.2018 09:42 Rīgas Juridiskās augstskolas likums PAR
01.11.2018 11:13 Grozījumi likumā “Par 1964. gada 10. jūlija Pasaules Pasta savienības konstitūciju, 2004. gada 5. oktobra Pasaules Pasta konvenciju, 2004. gada 5. oktobra Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu, 2004. gada 5. oktobra Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu un 2004. gada 5. oktobra Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem” PAR
01.11.2018 12:15 Grozījumi Kredītiestāžu likumā NEBALSOJA
01.11.2018 09:02 Par likumprojekta Rīgas Juridiskās augstskolas likums (1293/Lp12), 2.lasījums iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
01.11.2018 15:26 Par 10 577 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Simtgades svinību naudas novirzīšana vēža ārstēšanai” turpmāko virzību PAR
01.11.2018 09:49 Par 1995. gada 24. jūnija UNIDROIT Konvenciju par zagtajiem vai nelikumīgi izvestajiem kultūras priekšmetiem PAR
01.11.2018 14:39 Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā PAR
01.11.2018 09:47 Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu apmaiņu NEBALSOJA
01.11.2018 09:40 Grozījumi Bāriņtiesu likumā NEBALSOJA
01.11.2018 14:42 Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā PAR
01.11.2018 13:50 Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā PAR
01.11.2018 15:12 Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2018. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei PAR
01.11.2018 09:41 Grozījumi Notariāta likumā NEBALSOJA
01.11.2018 11:14 Grozījumi likumā “Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Astoto papildprotokolu un Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu” PAR
01.11.2018 09:49 Grozījumi Notariāta likumā PAR
01.11.2018 15:04 Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2018. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei PAR
01.11.2018 09:01 Par likumprojekta Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums (856/Lp12), 1.lasījums iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā NEBALSOJA
01.11.2018 09:06 Deputātu Ivara Zariņa, Ivana Klementjeva, Artūra Rubika, Aleksandra Jakimova, Ivana Ribakova, Jāņa Tutina, Vitālija Orlova, Sergeja Mirska, Raimonda Rubika, Igora Zujeva pieprasījums ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam "Par ekonomikas ministra nespēju sniegt atbildes saistībā ar Ekonomikas ministrijas īstenotās subsidētās elektroenerģijas atbalsta sistēmas likumību un atbilstību Eiropas Komisijas lēmumam SA.43140 (2015/NN)" ATTURAS
01.11.2018 14:37 Grozījumi Publisko iepirkumu likumā PAR
01.11.2018 11:10 Valsts materiālo rezervju likums PAR
01.11.2018 09:33 Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā PAR
01.11.2018 14:41 Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā PAR
01.11.2018 10:15 Grozījums Darba likumā PAR
01.11.2018 12:26 Grozījumi Būvniecības likumā PAR
01.11.2018 11:04 Grozījumi Darba likumā NEBALSOJA
01.11.2018 12:24 Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā PAR
01.11.2018 15:14 Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2018. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei PAR
01.11.2018 11:09 Grozījums Ēku energoefektivitātes likumā NEBALSOJA
01.11.2018 15:31 Grozījumi Invaliditātes likumā PAR
01.11.2018 14:03 Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums ATTURAS
01.11.2018 09:45 Par Eiropas Padomes Konvenciju par kino kopražojumiem (pārskatīta) PAR
01.11.2018 11:12 Grozījumi likumā “Par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās” NEBALSOJA
01.11.2018 14:44 Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2018. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei PAR
01.11.2018 11:16 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” PAR
01.11.2018 09:39 Grozījumi Zemesgrāmatu likumā NEBALSOJA
01.11.2018 09:48 Par 1970. gada 14. novembra UNESCO Konvenciju par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu PAR
01.11.2018 09:54 Grozījumi Darba likumā PAR
01.11.2018 15:13 Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2018. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei PAR
01.11.2018 09:38 Grozījumi Prokuratūras likumā NEBALSOJA
01.11.2018 14:40 Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā PAR
01.11.2018 15:10 Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2018. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei NEBALSOJA
01.11.2018 11:11 Grozījums likumā “Par diplomātisko pasi” PAR
01.11.2018 09:46 Par Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, automātisku akadēmisko atzīšanu PAR
01.11.2018 09:52 Grozījumi Dokumentu legalizācijas likumā PAR
01.11.2018 11:17 Diasporas likums PAR
01.11.2018 11:08 Grozījumi Pacientu tiesību likumā NEBALSOJA
01.11.2018 14:00 Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai PAR
01.11.2018 12:22 Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā PAR
01.11.2018 15:09 Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2018. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei PAR
01.11.2018 09:51 Grozījumi Vides aizsardzības likumā PAR
01.11.2018 12:27 Grozījumi likumā “Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu” PAR
01.11.2018 14:48 Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2018. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei PAR
25.10.2018 10:01 Administratīvo pārkāpumu procesa likums PAR
25.10.2018 11:06 Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā PAR
25.10.2018 09:49 Grozījumi Kredītiestāžu likumā NEBALSOJA
25.10.2018 09:21 Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” PAR
25.10.2018 09:46 Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā NEBALSOJA
25.10.2018 09:48 Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā NEBALSOJA
25.10.2018 11:02 Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” PAR
25.10.2018 11:08 Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā PAR
25.10.2018 09:22 Grozījums Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā ATTURAS
25.10.2018 09:07 Par Viktora Makuceviča iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi PAR
25.10.2018 09:51 Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” NEBALSOJA
25.10.2018 09:10 Grozījums likumā “Par Hāgas konvenciju par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu” PAR
25.10.2018 11:09 Par nekustamā īpašuma Bruņinieku ielā 33, Rīgā, nodošanu arodbiedrību apvienībai “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība” PAR
25.10.2018 09:53 Grozījumi Civilprocesa likumā NEBALSOJA
25.10.2018 09:57 Grozījumi likumā “Par tiesu varu” PAR
25.10.2018 09:44 Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā PAR
25.10.2018 09:15 Par Jēkaba laukuma, Rīgā, pārdēvēšanu par Neatkarības laukumu PAR
25.10.2018 09:49 Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā PAR
25.10.2018 09:12 Grozījumi likumā “Par Rīgas Ekonomikas augstskolu” PAR
25.10.2018 10:00 Grozījumi Dzelzceļa likumā NEBALSOJA
25.10.2018 09:45 Grozījumi Iepakojuma likumā PAR
25.10.2018 09:50 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” PAR
18.10.2018 09:23 Grozījumi Augstskolu likumā PAR
18.10.2018 09:52 Grozījumi Konkurences likumā PAR
18.10.2018 10:12 Par Jēkaba laukuma, Rīgā, pārdēvēšanu par Neatkarības laukumu PAR
18.10.2018 10:11 Grozījumi Prokuratūras likumā PAR
18.10.2018 09:09 Par likumprojekta Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā (1380/Lp12), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā ATTURAS
18.10.2018 09:55 Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā PAR
18.10.2018 09:03 Par likumprojekta Par nekustamo īpašumu Ezermalas ielā 24/26 un Ezermalas ielā 28, Rīgā, nodošanu biedrībai “Latvijas Mazpulki” (1299/Lp12), 1.lasījums iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
18.10.2018 10:31 Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums PAR
18.10.2018 09:56 Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” PAR
18.10.2018 09:30 Čeku spēles likums PAR
18.10.2018 09:58 Grozījumi Kredītiestāžu likumā PAR
18.10.2018 09:41 Grozījumi Dokumentu legalizācijas likumā PAR
18.10.2018 10:29 Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” PAR
18.10.2018 10:33 Grozījums Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā NEBALSOJA
18.10.2018 10:24 Par nekustamo īpašumu Ezermalas ielā 24/26 un Ezermalas ielā 28, Rīgā, nodošanu biedrībai “Latvijas Mazpulki” PAR
18.10.2018 10:44 Par 11 164 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Maksāt tikai par patērēto elektroenerģiju” turpmāko virzību PAR
18.10.2018 09:27 Ieroču aprites likums PAR
18.10.2018 09:17 Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā PRET
18.10.2018 10:07 Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā NEBALSOJA
18.10.2018 09:57 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” PAR
18.10.2018 09:49 Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai PAR
18.10.2018 09:11 Grozījums Valsts prezidenta ievēlēšanas likumā PAR
18.10.2018 09:46 Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā NEBALSOJA
18.10.2018 09:42 Grozījumi Notariāta likumā NEBALSOJA
04.10.2018 14:41 Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” PAR
04.10.2018 14:27 Par sēdes turpināšanu bez pārtraukuma NEBALSOJA
04.10.2018 11:53 Grozījumi Nacionālās drošības likumā PAR
04.10.2018 12:08 Grozījumi Satversmes aizsardzības biroja likumā NEBALSOJA
04.10.2018 09:05 Par likumprojekta Par Jēkaba laukuma, Rīgā, pārdēvēšanu par Neatkarības laukumu (1364/Lp12), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
04.10.2018 09:16 Grozījumi Iepakojuma likumā PAR
04.10.2018 09:07 Par punkta Par 13.darba kārtības punkta “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē” (1251/Lp12) pārcelšanu pirms darba kārtības 7.punkta likumprojekts “Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā” (1176/Lp12) iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
04.10.2018 10:14 Grozījums Latvijas Republikas Satversmē PRET
04.10.2018 14:36 Grozījumi Iepakojuma likumā PAR
04.10.2018 11:52 Grozījumi likumā “Par policiju” PAR
04.10.2018 14:27 Grozījumi Darba likumā PAR
04.10.2018 14:21 Grozījums Pacientu tiesību likumā PAR
04.10.2018 14:23 Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā PAR
04.10.2018 14:34 Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā NEBALSOJA
04.10.2018 14:36 Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā PAR
04.10.2018 13:44 Diasporas likums PAR
04.10.2018 14:40 Grozījumi Dzelzceļa likumā PAR
04.10.2018 11:50 Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā PAR
04.10.2018 14:45 Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā PAR
04.10.2018 12:11 Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā PAR
04.10.2018 12:09 Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā PAR
04.10.2018 11:46 Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā PAR
04.10.2018 14:38 Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā NEBALSOJA
04.10.2018 09:08 Par punkta Par 15.darba kārtības punkta “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” (1305/Lp12) pārcelšanu pirms darba kārtības punkta likumprojekts “Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā” (1176/Lp12) iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
04.10.2018 14:39 Grozījumi Vides aizsardzības likumā PAR
04.10.2018 09:02 Par lēmuma projekta Par Fiskālās disciplīnas padomes locekļa apstiprināšanu (776/Lm12) iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā ATTURAS
04.10.2018 09:20 Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā PAR
04.10.2018 11:51 Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā PAR
04.10.2018 13:42 Kultūras centru likums PAR
04.10.2018 09:25 Deputātu Ivara Zariņa, Artūra Rubika, Jāņa Tutina, Ivana Ribakova, Sergeja Mirska, Raimonda Rubika, Andra Morozova, Vladimira Nikonova, Igora Zujeva, Mihaila Zemļinska pieprasījums ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam "Par ekonomikas ministra rīcību saistībā ar elektroenerģijas obligātā iepirkuma maksājumu sistēmas atcelšanai" NEBALSOJA
04.10.2018 11:02 Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā PAR
04.10.2018 12:12 Grozījumi likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” PAR
04.10.2018 09:03 Par likumprojekta Diasporas likums (1272/Lp12), 2.lasījums izslēgšanu no Saeimas sēdes darba kārtības PRET
27.09.2018 11:02 Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” PAR
27.09.2018 09:14 Deputātu Jūlijas Stepaņenko, Ingunas Sudrabas, Aivara Meijas, Mihaila Zemļinska, Ivana Ribakova, Vladimira Nikonova, Jāņa Ādamsona, Zentas Tretjakas, Igora Zujeva, Artūra Rubika, Romana Miloslavska pieprasījums Ministru prezidentam Mārim Kučinskim "Par Sabiedrības integrācijas fonda un Open society foundations finansētajiem biedrības “Papardes Zieds” interešu aizstāvības pasākumiem Izglītības likuma 10.1 panta atcelšanai" PRET
27.09.2018 09:14 Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Artim Gustovskim šā gada 4. oktobrī PAR
27.09.2018 12:03 Grozījums Valsts kultūrkapitāla fonda likumā NEBALSOJA
27.09.2018 09:12 Grozījumi likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu” PAR
27.09.2018 12:02 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” NEBALSOJA
27.09.2018 12:06 Par likuma “Par Kontrabandas un viltojumu apkarošanas līgumu un vispārējo atbrīvojumu, kas noslēgts 2004. gada 9. jūlijā starp Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. un Philip Morris World Trade Sarl., Eiropas Kopienu, kuru pārstāv Eiropas Komisija, un tām dalībvalstīm, kas norādītas pievienotajās parakstu lapās" un likuma "Līgums par grozījumiem Kontrabandas un viltojumu apkarošanas un vispārējo atbrīvojumu līgumā, kas noslēgts 2004. gada 9. jūlijā starp PAR
27.09.2018 12:09 Rīgas Latviešu biedrības nama likums PAR
27.09.2018 12:03 Grozījumi Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likumā NEBALSOJA
27.09.2018 12:05 Par Protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi NEBALSOJA
27.09.2018 11:43 Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” NEBALSOJA
27.09.2018 09:04 Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā PAR
20.09.2018 12:10 Grozījumi likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” PAR
20.09.2018 11:44 Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā PAR
20.09.2018 11:16 Grozījumi Izglītības likumā PAR
20.09.2018 09:59 Grozījums Latvijas Republikas Satversmē PRET
20.09.2018 11:01 Pedvāles mākslas parka likums PAR
20.09.2018 09:48 Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” PAR
20.09.2018 11:52 Grozījumi Kredītiestāžu likumā PAR
20.09.2018 11:53 Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā PAR
20.09.2018 09:28 Par Diānas Liepiņas atkārtotu iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi PAR
20.09.2018 12:01 Trauksmes celšanas likums PAR
20.09.2018 11:29 Grozījums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā PAR
20.09.2018 09:05 Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē PAR
20.09.2018 11:58 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” PAR
20.09.2018 13:14 Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā PAR
20.09.2018 11:14 Grozījums Ceļu satiksmes likumā PAR
20.09.2018 11:54 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” PAR
20.09.2018 09:23 Par Aigas Putniņas apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi PAR
20.09.2018 11:39 Grozījumi Satversmes aizsardzības biroja likumā PAR
20.09.2018 11:56 Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” PAR
20.09.2018 11:03 Grozījumi Publisko iepirkumu likumā NEBALSOJA
20.09.2018 09:31 Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” PAR
20.09.2018 13:10 Par 10 516 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Zemei zem daudzdzīvokļu mājām jābūt tikai šo māju iedzīvotāju īpašumā” turpmāko virzību PAR
20.09.2018 09:26 Par Olgas Žukas apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi PAR
20.09.2018 11:51 Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā PAR
20.09.2018 11:49 Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā PAR
20.09.2018 09:04 Par punkta Par 26. darba kārtības punkta likumprojekts “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē” (1251/Lp12) pārcelšanu pirms 8. darba kārtības punkta likumprojekts “Pedvāles mākslas parka likums” (1238/Lp12) iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
20.09.2018 11:40 Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā PAR
20.09.2018 11:47 Grozījumi Militārā dienesta likumā PAR
13.09.2018 11:40 Par 10 078 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Par deputātu atsaukšanu” turpmāko virzību PAR
13.09.2018 09:05 Par Arvīda Ulmes 12.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus PAR
13.09.2018 10:26 Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā PAR
13.09.2018 11:04 Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā NEBALSOJA
13.09.2018 10:21 Grozījumi Vides aizsardzības likumā PAR
13.09.2018 09:56 Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai NEBALSOJA
13.09.2018 09:40 Par Lauras Frances apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi PAR
13.09.2018 09:50 Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts galvenā autoceļa projekta “E67/A7 Ķekavas apvedceļš” īstenošanai PAR
13.09.2018 09:42 Par Iļjas Grigorjeva apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi PAR
13.09.2018 11:06 Paziņojums par Ukrainas pilsoni režisoru Oļegu Sencovu PAR
13.09.2018 11:32 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Valsts materiālo rezervju likums” (Nr.1248/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2018.gada 27.septembrim PAR
13.09.2018 10:12 Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā NEBALSOJA
13.09.2018 09:36 Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā PRET
13.09.2018 11:44 Par Saeimas deputāta Arvīda Ulmes ievēlēšanu Ārlietu komisijā PAR
13.09.2018 10:11 Grozījumi likumā “Par aviāciju” NEBALSOJA
13.09.2018 11:46 Par deputāta Andra Buiķa atsaukšanu no Sociālo un darba lietu komisijas PAR
13.09.2018 11:43 Par Saeimas deputāta Arta Rasmaņa atsaukšanu no Ārlietu komisijas NEBALSOJA
13.09.2018 11:33 Par 10 142 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Pārmaksāto nodokļu automātiska izmaksāšana” turpmāko virzību PAR
13.09.2018 11:47 Amnestijas likums NEBALSOJA
13.09.2018 11:45 Par likumprojekta Amnestijas likums (1343/Lp12), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
13.09.2018 11:44 Par Saeimas deputāta Arvīda Ulmes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā PAR
13.09.2018 11:46 Par deputāta Andra Buiķa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā PAR
13.09.2018 11:43 Par Saeimas deputāta Arta Rasmaņa ievēlēšanu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā PAR
13.09.2018 11:01 Grozījumi Dzelzceļa likumā NEBALSOJA
13.09.2018 09:37 Grozījums Valsts kultūrkapitāla fonda likumā NEBALSOJA
13.09.2018 10:00 Grozījumi likumā “Par policiju” NEBALSOJA
13.09.2018 10:08 Grozījumi Informācijas tehnoloģiju drošības likumā NEBALSOJA
13.09.2018 10:23 Grozījumi Iepakojuma likumā PAR
06.09.2018 11:43 Grozījumi Darba likumā PAR
06.09.2018 09:30 Par Mārtiņa Kazāka atbrīvošanu no Fiskālās disciplīnas padomes locekļa amata PAR
06.09.2018 09:31 Grozījumi Latvijas valsts karoga likumā PAR
06.09.2018 11:41 Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” PAR
06.09.2018 09:42 Grozījumi likumā “Par tiesu varu” PAR
06.09.2018 10:07 Grozījumi likumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem” PAR
06.09.2018 10:08 Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā PAR
06.09.2018 11:47 Grozījumi Kriminālprocesa likumā NEBALSOJA
06.09.2018 11:45 Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” PAR
06.09.2018 11:29 Grozījumi Nacionālās drošības likumā PAR
06.09.2018 10:09 Grozījumi Darba likumā PAR
06.09.2018 09:07 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” PAR
06.09.2018 11:53 Grozījumi Izglītības likumā ATTURAS
06.09.2018 09:34 Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā PAR
14.06.2018 11:40 Par Sniedzes Rūjas atbrīvošanu no Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata PAR
14.06.2018 13:47 Grozījumi Pasta likumā PAR
14.06.2018 15:42 Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2018. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei PAR
14.06.2018 11:59 Par neuzticības izteikšanu tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam PRET
14.06.2018 15:12 Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā PAR
14.06.2018 13:11 Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā PAR
14.06.2018 15:05 Grozījums Ceļu satiksmes likumā PAR
14.06.2018 15:31 Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2018.gadam” noteiktās apropriācijas palielināšanai PAR
14.06.2018 14:43 Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā PAR
14.06.2018 15:06 Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā PAR
14.06.2018 15:14 Grozījumi likumā “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” PAR
14.06.2018 13:49 Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” PAR
14.06.2018 12:59 Deputātu Ivara Zariņa, Sergeja Potapkina, Artūra Rubika, Aleksandra Jakimova, Jāņa Tutina, Raimonda Rubika, Sergeja Dolgopolova, Jāņa Ādamsona, Sergeja Mirska, Ivana Ribakova pieprasījums ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam "Par Ekonomikas ministra dīvaino pamatojumu Ministru kabineta noteikumiem Nr. 262 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību” attiecībā uz “godprātīgi izdarītu pārkāpumu”" ATTURAS
14.06.2018 14:46 Grozījums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā NEBALSOJA
14.06.2018 15:17 Grozījumi Zinātniskās darbības likumā PAR
14.06.2018 11:44 Deputātu Edvarda Smiltēna, Jura Viļuma, Jāņa Ruka, Riharda Melgaiļa, Mārtiņa Šica, Vara Krūmiņa, Ingas Bites, Nellijas Kleinbergas, Silvijas Šimfas, Arvīda Platpera pieprasījums vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam "Par Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra valsts līdzekļu nepamatotu izšķērdēšanu iepirkumos" PRET
14.06.2018 15:50 Par uzdevumu Ministru prezidentam sagatavot ziņojumu Saeimai, atklājot obligātās iepirkuma komponentes ieviešanas hronoloģiju un personas, kuras pieņēma lēmumus attiecīgajā jautājumā PAR
14.06.2018 14:33 Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā PAR
14.06.2018 15:13 Grozījumi likumā “Par policiju” PAR
14.06.2018 13:37 Par Vīnes konvencijas par ozona slāņa aizsardzību Monreālas protokola par ozona slāni noārdošām vielām Kigali grozījumiem PAR
14.06.2018 14:45 Grozījums likumā “Par diplomātisko pasi“ PAR
14.06.2018 15:20 Grozījumi Satversmes aizsardzības biroja likumā PAR
14.06.2018 14:42 Grozījumi likumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem NEBALSOJA
14.06.2018 13:36 Par 2004. gada Starptautisko konvenciju par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību PAR
14.06.2018 13:19 Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā PAR
14.06.2018 15:02 Par likuma “Par Kontrabandas un viltojumu apkarošanas līgumu un vispārējo atbrīvojumu, kas noslēgts 2004. gada 9. jūlijā starp Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. un Philip Morris World Trade Sarl., Eiropas Kopienu, kuru pārstāv Eiropas Komisija, un tām dalībvalstīm, kas norādītas pievienotajās parakstu lapās" un likuma "Līgums par grozījumiem Kontrabandas un viltojumu apkarošanas un vispārējo atbrīvojumu līgumā, kas noslēgts 2004. gada 9. jūlijā starp PAR
14.06.2018 09:32 Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā PAR
14.06.2018 15:22 Grozījumi likumā “Par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās” PAR
14.06.2018 13:38 Par Latvijas Republikas valdības un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tā protokolu PAR
14.06.2018 11:39 Par neuzticības izteikšanu tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam PRET
14.06.2018 14:39 Tiesībaizsardzības nolūkos apstrādājamo personas datu likums PAR
14.06.2018 15:09 Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā PAR
14.06.2018 12:46 Deputātu Ivara Zariņa, Sergeja Potapkina, Artūra Rubika, Aleksandra Jakimova, Jāņa Tutina, Raimonda Rubika, Sergeja Dolgopolova, Jāņa Ādamsona, Sergeja Mirska, Ivana Ribakova pieprasījums ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam "Par ekonomikas ministra nespēju pamatot Ministru kabineta noteikumu Nr. 262 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību” piemērošanas efektivitāti un pamatotību attiecībā uz pašpatēriņu" ATTURAS
14.06.2018 09:40 Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Aleksandram Kiršteinam no šā gada 19.jūnija līdz 21.jūnijam PAR
14.06.2018 09:41 Par Saeimas 2018.gada pavasara sesijas slēgšanu un Saeimas 2018.gada rudens sesijas sākšanu PAR
14.06.2018 09:20 Par likumprojekta Grozījumi Kredītiestāžu likumā (1295/Lp12), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā NEBALSOJA
14.06.2018 14:36 Komercnoslēpuma likums PAR
14.06.2018 15:23 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Vietējo pašvaldību referendumu likums” (Nr.76/Lp12) trešajam lasījumam līdz 2018.gada 1.augustam PAR
14.06.2018 11:41 Par Noras Pakules apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi PAR
14.06.2018 15:48 Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Vietējo pašvaldību referendumu likums” (76/Lp12) trešajam lasījumam, nosakot to līdz š.g. 1. jūlijam PRET
14.06.2018 13:39 Grozījumi Kriminālprocesa likumā PAR
21.06.2018 12:25 Likteņdārza likums PAR
21.06.2018 11:42 Par Zitas Kupces atbrīvošanu no Zemgales rajona tiesas tiesneša amata PAR
21.06.2018 09:18 Par likumprojekta Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” (1304/Lp12), nodošana komisijām iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā PAR
21.06.2018 12:04 Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” PAR
21.06.2018 11:40 Par Mārtiņa Kazāka apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli NEBALSOJA
21.06.2018 12:01 Grozījumi Valsts civildienesta likumā PAR
21.06.2018 13:37 Fizisko personu datu apstrādes likums PRET
21.06.2018 13:42 Grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā PAR
21.06.2018 12:22 Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” PAR
21.06.2018 13:35 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā PAR
21.06.2018 14:40 Grozījumi Imigrācijas likumā PAR
21.06.2018 12:24 Grozījumi Paziņošanas likumā PAR
21.06.2018 11:58 Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā PAR
21.06.2018 12:22 Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” PAR
21.06.2018 12:26 Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” PAR


Lai saņemtu pilnu informāciju par deputātu, aicinam Jūs sazināties ar mums caur info@saeima.info.



Diskusijas